Автори: Упорядкував Г. Млодзінський, за редакцією М. Йогансена
Україномовна назва: Практичний російсько-український словник приказок
Місце видання: Київ
Видавництво: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України
Рік видання: 2009. Відтворення видання 1929 року
Кількість сторінок: 110 с.
Український словник для російськомовних українців України, Росії, Казахстану, Білорусі, Молдови, Киргизстану, Узбекистану, Таджикистану, Туркменістану, Литви, Латвії, Естонії, Грузії, Азербайджану та Вірменії. Практичний російсько-український словник приказок під редакцією Майка Йогансена був опублікований у 1929 році видавництвом ДВУ (Державне Видавництво України, Харків). Тут представлено його перевидання, здійснене Інститутом енциклопедичних досліджень НАН України у 2009 році, в серії "Із словникової спадщини".
Інститут енциклопедичних досліджень НАН України започаткував книжкову серію «Із словникової спадщини», покликану здійснити перевидання українських термінологічних словників, створених на початку 20 століття, що нині стали раритетними, а в радянські часи були заборонені й вилучені з ужитку. Оскільки ці словники й донині зберігають наукове та практичне значення, вони сприятимуть виробленню розумних компромісів між прихильниками різних українських термінологічних систем. Це є надзвичайно актуальним в умовах становлення термінологічної системи української мови, очищення її від русизмів, штампів, нехарактерних для її природи форм та зворотів.

Украинский словарь для русскоязычных украинцев Украины, России, Казахстана, Беларуси, Молдовы, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии, Азербайджана и Армении. Практический русско-украинский словарь поговорок под редакцией Майка Йогансена был опубликован в 1929 году издательством ДВУ (Государственное Издательство Украины, Харьков). Здесь представлены его переиздание, совершенное Институтом энциклопедических исследований НАН Украины в 2009 году, в серии "Із словникової спадщини".
Институт энциклопедических исследований НАН Украины начал книжную серию "Із словникової спадщини", призванную осуществить переиздание украинских терминологических словарей, созданных в начале 20 века, в настоящее время стали раритетными, а в советские времена были запрещены и изъяты из употребления. Поскольку эти словари и по сей день сохраняют научное и практическое значение, они будут способствовать выработке разумных компромиссов между сторонниками различных украинских терминологических систем. Это чрезвычайно актуально в условиях становления терминологической системы украинского языка, очистки ее от русизмов, штампов, нехарактерных для ее природы форм и оборотов.
... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 362 | Додав: tiesto | Дата: 28.06.2019 | Коментарі (0)

Автор: Лариса Витальевна Назарова
Місце видання: Санкт-Петербург
Видавництво: Каро
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 192 с.
Український розмовник для російськомовних українців України, Росії, Казахстану, Білорусі, Молдови, Киргизстану, Узбекистану, Таджикистану, Туркменістану, Литви, Латвії, Естонії, Грузії, Азербайджану та Вірменії. Дана серія книг адресована тим, хто хоче опанувати розмовну мову іноземними мовами. Спосіб навчання за допомогою діалогів-зразків і готових мовних формул допомагає успішно спілкуватися в іншомовному середовищі в стандартних ситуаціях. Книги незмінно користуються великою популярністю і постійно перевидаються.
Цей розмовник допоможе вам краще пізнати Україну, так як в ньому ви знайдете переклади транскрипцію найкорисніших виразів і коротку інформацію по країні. Розмовник призначений для туристів і відпочивальників, бізнесменів і політиків, журналістів і студентів, які в'їжджають в Україну і НЕ володіють українською мовою.

Украинский разговорник для русскоязычных украинцев Украины, России, Казахстана, Беларуси, Молдовы, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии, Азербайджана и Армении. Данная серия книг адресована тем, кто хочет овладеть разговорной речью на иностранных языках. Способ обучения при помощи диалогов-образцов и готовых речевых формул помогает успешно общаться в иноязычной среде в стандартных ситуациях. Книги неизменно пользуются большой популярностью и постоянно переиздаются.
Этот разговорник поможет вам лучше узнать Украину, так как в нем вы найдете переводи транскрипцию самых полезных выражений и краткую информацию по стране. Разговорник предназначен для туристов и отдыхающих, бизнесменов и политиков, журналистов и студентов, въезжающих на Украину и не владеющих украинским языком.
... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 404 | Додав: tiesto | Дата: 28.06.2019 | Коментарі (0)