Автори: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний
Місце видання: Київ
Видавництво: Генеза
Рік видання: 2015
Кількість сторінок: 262 с.
Навчальний матеріал підручника спрямовано на розвиток творчих здібностей, навичок самоосвіти, інтересу школярів до предмета. Принцип особистої зорієнтованості навчання реалізовано через такі форми роботи, як дослідження, робота в групах, самооцінювання. Значну увагу приділено завданням на доведення, спостереження, обґрунтування думки. Інтерактивні завдання, тематичні рубрики збагачують зміст підручника, активізують навчальну діяльність учнів.
Теоретичний матеріал структуровано на підрозділи із зазначенням ключових понять, деякі відомості оформлено у вигляді таблиць і схем, що сприяє запам'ятовуванню інформації. ... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 304 | Додав: tiesto | Дата: 13.06.2019 | Коментарі (0)

Автори: О. П. Глазова
Місце видання: Київ
Видавництво: Видавничий дім "Освіта"
Рік видання: 2016
Кількість сторінок: 272 с.
Завдання підручника «Українська мова» для 7 класу, що є концептуальною складовою серії компетентнісно орієнтованих підручників цього автора, — це розвиток особистості учня, формування в нього мовленнєвої культури, комунікативної компетентності, гуманістичного світогляду, національної свідомості, високої моралі, активної громадянської позиції, естетичних смаків і ціннісних орієнтацій. В основу концепції підручника покладено формування мовної особистості учня в контексті розвитку навичок XXI століття відповідно до вимог Державного стандарту та чинних програм. ... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 330 | Додав: tiesto | Дата: 13.06.2019 | Коментарі (0)

Автори: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний
Місце видання: Київ
Видавництво: Генеза
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 261 с.
Навчальний матеріал підручника спрямовано на розвиток творчих здібностей, навичок самоосвіти, інтересу школярів до предмета. Теоретичний матеріал структуровано на підрозділи із зазначенням ключових понять, деякі відомості оформлено у вигляді таблиць і схем, що сприяє запам’ятовуванню інформації. Принцип особистої зорієнтованості навчання реалізовано через такі форми роботи, як дослідження, робота в групах, самооцінювання. Значна увага приділяється завданням на доведення, спостереження, обґрунтування думки, порівняння. Інтерактивні завдання, тематичні рубрики збагачують зміст підручника, активізують навчальну діяльність п’ятикласників. Пропонуються завдання, що спонукають учнів висловлюватися на теми, пов’язані з їхнім життєвим досвідом. Окремі вправи надають п’ятикласникам можливість вибору того чи іншого варіанта завдання, способу його виконання, теми висловлювання залежно від здібностей та уподобань. Підручник створює умови для самовираження, саморозвитку і самопізнання учнів. ... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 291 | Додав: tiesto | Дата: 13.06.2019 | Коментарі (0)

Автори: С. Я. Єрмоленко, В. Т. Сичова, М. Г. Жук
Місце видання: Київ
Видавництво: Грамота
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 272 с.
Підручник містить навчальний матеріал, який відповідає вимогам Державного стандарту та чинній програмі з української мови.
У ньому подано відомості з лексикології та фразеології, інформацію про способи словотворення в українській мові. Окремі розділи присвячені розгляду частин мови — іменника, прикметника, числівника, займенника. Значну увагу приділено розвиткові зв’язної мови. Різноманітність рубрик і відповідних вправ орієнтують учнів на вироблення навичок логічного мислення, відчуття стилю. ... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 666 | Додав: tiesto | Дата: 13.06.2019 | Коментарі (0)