Місце видання: Москва
Видавництво:  Астрель, Аст, Транзиткнига
Рік видання: 2004
Кількість сторінок: 254 с.
Український розмовник для російськомовних українців України, Росії, Казахстану, Білорусі, Молдови, Киргизстану, Узбекистану, Таджикистану, Туркменістану, Литви, Латвії, Естонії, Грузії, Азербайджану та Вірменії. 
Матеріал в розмовнику розташовується за тематичним принципом. Для найбільш часто зустріваних ситуацій (знайомство, митниця, аеропорт, готель, ресторан і т. д.) Дано типові моделі фраз і виразів.
В кінці розділів наводиться список корисних слів з даної теми. Підставляючи слова з цього списку в готові фрази, можна Отримати нові варіанти пропозицій.
При користуванні розмовником слід мати на увазі, що в квадратних дужках даються альтернативні варіанти або переклади; в круглих дужках наводяться факультативні слова. Варіанти перекладів даються через косу риску.
Розмовник допоможе вам при проходженні паспортного контролю, на митниці, при обміні валюти, при влаштуванні у готель, подорожі по місту і країні, при відвідування музеїв і театрів, при здійсненні покупок і т. д.

Украинский разговорник для русскоязычных украинцев Украины, России, Казахстана, Беларуси, Молдовы, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии, Азербайджана и Армении. Разговорник предназначается для российских граждан, с разными целями посещающих Украину и не владеющих украинским языком.
Материал в разговорнике располагается по тематическому принципу. Для наиболее часто встречающихся ситуаций (знакомство, таможня, аэропорт, гостиница, ресторан и т. д. ) даны типичные модели фраз и выражений.
В конце разделов приводится список полезных слов по данной теме. Подставляя слова из этого списка в готовые фразы, можно получить новые варианты предложений.
При пользовании разговорником следует иметь в виду, что в квадратных скобках даются альтернативные варианты или переводы; в круглых скобках приводятся факультативные слова. Варианты переводов даются через косую черту.
Разговорник поможет вам при прохождении паспортного контроля, на таможне, при обмене валюты, устройстве в гостиницу, путешествии по городу и стране, при посещении музеев и театров, при совершении покупок и т. д.
... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 271 | Додав: tiesto | Дата: 26.06.2019 | Коментарі (0)

Автор: Ковальова Тетяна Володимирівна
Україномовна назва: Російсько-український, українсько-російський словник : 50 000 слів
Місце видання: Харків
Видавництво:  Фоліо
Рік видання: 2006
Кількість сторінок: 799 c.
Український словник для російськомовних українців України, Росії, Казахстану, Білорусі, Молдови, Киргизстану, Узбекистану, Таджикистану, Туркменістану, Литви, Латвії, Естонії, Грузії, Азербайджану та Вірменії. "Російсько-український, українсько-російський словник" охоплює лексику всіх стилів і літературних жанрів сучасних української і російської мов. Словник містить близько 50 000 слів з перекладом, велику кількість фразеологізмів та ілюстрації перекладу окремих словосполучень російської і української мов, що дозволяє повніше відобразити їх лексичний склад, який сформувався на початку ХХІ століття. Словник розрахований на широке коло читачів, а також на філологів, перекладачів, працівників видавництв. Стане у пригоді учням шкіл, студентам вищих навчальних закладів будь-якого профілю.

Украинский словарь для русскоязычных украинцев Украины, России, Казахстана, Беларуси, Молдовы, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии, Азербайджана и Армении. "Русско-украинский, украинский-русский словарь" охватывает лексику всех стилей и литературных жанров современного украинского и русского языков. Словарь содержит около 50 000 слов по переводу, большое количество фразеологизмов и иллюстрации перевода отдельных словосочетаний русского и украинского языков, что позволяет полнее отобразить их лексический состав, который сформировался в начале XXI века. Словарь рассчитанный на широкий круг читателей, а также на филологов, переводчиков, работников издательств. Пригодится ученикам школ, студентам высших учебных заведений любого профиля. ... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 259 | Додав: tiesto | Дата: 26.06.2019 | Коментарі (0)