1 2 3 ... 54 55 »
Україномовна назва: Українсько-Іспанський розмовник
Місце видання: Київ
Видавництво: Арій
Рік видання: 2017
Кількість сторінок: 224 с.
Український розмовник для іспаномовних українців Аргентини і Параґваю. Розмовник містить найуживаніші слова та словосполучення, а також корисну для туристів інформацію країнознавчого характеру.

Libro de frases en ucraniano para ucranianos de habla hispana en Argentina y Paraguay. El libro de frases contiene las palabras y frases más utilizadas, así como información útil para los turistas de carácter histórico local. ... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 485 | Додав: tiesto | Дата: 14.09.2021 | Коментарі (0)

Україномовна назва: Розмовник Українсько-Іспанський
Місце видання: Донецьк
Видавництво: БАО
Рік видання: 2003
Кількість сторінок: 256 с.
Український розмовник для іспаномовних українців Аргентини і Параґваю. Розмовник містить необхідний словниковий та фразеологічний запас для спілкування іспанською мовою.
Розрахований на бізнесменів, туристів, а також громадян, які прибули на постійне проживання до іспаномовної країни.

Libro de frases en ucraniano para ucranianos de habla hispana en Argentina y Paraguay. El libro de frases contiene el vocabulario y la fraseología necesarios para comunicarse en español.
Diseñado para empresarios, turistas y ciudadanos que han llegado con residencia permanente a un país de habla hispana..
... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 150 | Додав: tiesto | Дата: 05.09.2021 | Коментарі (0)

Кількість сторінок: 276 с.
Словник для португаломовних українців Бразилії. Словник містить близько 50 000 найбільш уживаних слів і словосполучень португальської та української мов. Широко представлена суспільно-політична, науково-технічна, літературна та розмовна лексика. Призначений для учнів старших класів, викладачів, слухачів курсів іноземних мов, студентів, аспірантів та осіб, що вивчають португальську мову самостійно.

Dicionário para ucranianos falantes de português no Brasil. O dicionário contém cerca de 50.000 das palavras e frases mais utilizadas em português e ucraniano. O vocabulário sócio-político, técnico-científico, literário e coloquial está amplamente representado. Voltado para alunos do ensino médio, professores, alunos de cursos de línguas estrangeiras, alunos, pós-graduandos e pessoas que estudam português por conta própria. ... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 140 | Додав: tiesto | Дата: 31.08.2021 | Коментарі (0)

Місто видання: Воронеж
Видавництво: Воронежский государственный университет
Рік видання: 2008 (1 том), 2012 (2 том)
Кількість сторінок: 271 с.
Словник українських говорів Східної Слобожанщини (Вороніжчини), яка належить тепер Росії. Слобідський говір, слобожанский діалект. Українська лексика, представлена в словникових статтях, збереже діалектний матеріал для подальшого його дослідження, з'ясування стійкості і умов життєздатності тих чи інших лексичних груп слів. Словник адресований діалектологам і історикам мови, вчителям словесникам в селах з українським населенням, краєзнавцям і всім хто цікавиться історією та мовною ситуацією краю. ... Читати далі »
Категорія: Словники українських діалектів | Переглядів: 271 | Додав: tiesto | Дата: 29.08.2021 | Коментарі (0)

Місце видання: Київ
Видавництво: Веселка
Рік видання: 1990
Кількість сторінок: 137 c.
До книги увійшли найпопулярніші українські народні казки про тварин, чарівні та соціально-побутові. Вони прославляють розум, кмітливість, доброту, працелюбність, мужність, вчать боротися за торжество справедливості. Для молодшого і середнього шкільного віку. ... Читати далі »
Категорія: Українські народні казки | Переглядів: 222 | Додав: tiesto | Дата: 04.06.2021 | Коментарі (0)

Автори: Стоянов І. А., Чмир О. Р.
Місце видання: Київ
Видавництво: Наук. думка
Рік видання: 1988
Кількість сторінок: 776 c.
Український словник для болгар України, які не знають українську мову. Болгарсько-український словник, підготовлений вперше в лексикографічній практиці, містить близько 43 тисяч заголовних слів у перекладі на українську мову. Поряд з лексикою сучасної літературної болгарської мови в нього увійшли слова, пов’язані з історичним минулим Болгарії, її побутом і культурою, деякі діалектизми, найбільш широковживані терміни з різних галузей науки і техніки. Призначений для спеціалістів з болгарської мови і літератури, перекладачів, журналістів, викладачів і студентів, усіх, хто цікавиться болгарською мовою.

Украински речник за българи от Украйна, които не знаят украинския език. Българо-украинският речник, изготвен за първи път в лексикографската практика, съдържа около 43 хиляди заглавни думи, преведени на украински. Наред с речника на съвременния литературен български език, той включва думи, свързани с историческото минало на България, нейния бит и култура, някои диалекти, най-широко използваните термини от различни области на науката и техниката. Предназначен за специалисти по български език и литература, преводачи, журналисти, учители и студенти, всички, които се интересуват от българския език. ... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 244 | Додав: tiesto | Дата: 27.05.2021 | Коментарі (0)

Автори: Тарас Береза, Ірина Зубрицька, Юрко Зелений
Місце видання: Львів
Видавництво: Апріорі
Рік видання: 2015
Кількість сторінок: 664 с.
Український словник для україномовних українців, які прагнуть поглибити свої знання української мови. Сучасний словник гарної української мови «Мова – не калька» розкриває велич і красу рідної мови, звільняє її від суржику й чужомовних запозичень. Словник містить самобутні українські слова та вислови, поставлені на противагу звичному (буденному) словниковому запасу сучасних українців.
У Словнику опрацьовано понад 20 000 найбільш проблемних слів та висловів украй потрібних для збагачення мовної культури кожного українця. Призначений для найширшого кола шанувальників української мови: викладачів, студентів, учнів і вчителів, урядовців, ділових людей, учених, письменників, перекладачів, журналістів, працівників редакцій і видавництв тощо, одне слово, для всіх, кому небайдужа доля рідної мови, культури й словесності. ... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 277 | Додав: tiesto | Дата: 24.05.2021 | Коментарі (0)

Автор: Усатюк О. А.
Україномовна назва: Українсько-португальський розмовник
Місце видання: Львів
Видавництво: Аверс
Рік видання: 2000
Кількість сторінок: 315 с.
Мова: англійська, українська
Український розмовник для португаломовних українців Бразилії. Розмовник містить необхідні слова та вирази, які допоможуть людині, що не знає, або погано знає українську мову, у спілкуванні. Перед відповідними розділами вміщено короткі відомості про особливості життя, побуту, кухні, транспорту тощо.
Наявність у розмовнику українсько-португальського та португальсько-українського словників робить його особливо зручним у щоденному користуванні.
Розмовник призначено для туристів, людей, що їдуть у відрядження, на роботу, в гості, а також для тих хто вивчає українську мову.


Livro de frases ucraniano para ucranianos falantes de português no Brasil O livro de frases contém as palavras e expressões necessárias que irão ajudar uma pessoa que não conhece, ou não conhece a língua ucraniana, na comunicação. As seções relevantes contêm breves informações sobre as peculiaridades da vida, cotidiano, gastronomia, transporte, etc.
A presença de dicionários ucraniano-português e português-ucraniano no livro de frases torna-o especialmente conveniente para o uso diário.
O livro de frases destina-se a turistas, pessoas em viagens de negócios, a trabalho, a visitar, bem como a quem estuda a língua ucraniana. 
... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 163 | Додав: tiesto | Дата: 24.05.2021 | Коментарі (0)

Місце видання: Львів
Видавництво: Піраміда
Рік видання: 2007
Кількість сторінок: 219 с.
Мова: англійська, українська
Український посібник для англомовних українців США, Канади та Австралії. Навчальний посібник “Вивчаймо українську мову!” – курс української мови як іноземної створено в Міжнародному інституті освіти, культури та зв’язків з діаспорою як навчальний посібник української мови для представників діаспори та всіх тих, хто вивчає українську мову як іноземну. 
Посібник складається з 23 уроків, ключів з відповідями до вправ, українсько-англійського словника та словника мовознавчих термінів.

Ukrainian guide for English-speaking Ukrainians in the USA, Canada and Australia. Textbook "Let's learn the Ukrainian language!" - The course of Ukrainian as a foreign language was created at the International Institute of Education, Culture and Relations with the Diaspora as a textbook of the Ukrainian language for representatives of the diaspora and all those who study Ukrainian as a foreign language.
The manual consists of 23 lessons, keys with answers to exercises, Ukrainian-English dictionary and dictionary of linguistic terms.
... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 258 | Додав: tiesto | Дата: 24.05.2021 | Коментарі (0)

Місце видання: Київ
Видавництво: Наукова думка
Рік видання: 2003
Кількість сторінок: 536 с.
Українська граматика для російськомовних українців країн колишнього СРСР (України, Росії, Казахстану, Білорусі, Молдови, Киргизстану, Узбекистану, Таджикистану, Туркменістану, Литви, Латвії, Естонії, Грузії, Азербайджану та Вірменії). У монографії представлено системний опис російської і української граматик на словотвірному, морфологічному, синтаксичному рівнях в порівняльному аспекті, відзначені загальні та специфічні їхні риси, семантична своєрідність граматичних засобів кожної з аналізованих мов. Досліджуються зразки літературно-нормованої мови в письмовому та усному варіантах, фіксується динаміка змін в граматичних системах російської та української мов в кінці XX століття. Для філологів, викладачів російської та української мов, студентів вузів.

Украинская грамматика для русскоязычных украинцев стран бывшего СССР (Украины, России, Казахстана, Беларуси, Молдовы, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии, Азербайджана и Армении). В монографии представлено системное описание русской и украинской грамматик на словообразовательном, морфологическом, синтаксическом уровнях в сопоставительном аспекте, отмечены общие и специфические их черты, семантическое своеобразие грамматических средств каждого из анализируемых языков. Исследуются эталоны литературно-нормированной речи в письменном и устном вариантах, фиксируется динамика изменений в грамматических системах русского и украинского языков в конце XX века. Для филологов, преподавателей русского и украинского языков, студентов вузов. ... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 182 | Додав: tiesto | Дата: 24.05.2021 | Коментарі (0)