1 2 3 ... 36 37 »
Автор: Огієнко Іван (митрополит Іларіон)
Місце видання: Київ
Видавництво: Обереги
Рік видання: 1994
Кількість сторінок: 424 c. : іл
У книзі описано всі дохристиянські вірування, слов'янську міфологію, головних дохристиянських богів, українську демонологію, дохристиянську богослужбу, відунство і повір'я, життя людини в обрядах і повір'ях, смерть, похорон і загробне життя, стародавні народні свята, двоєвір'я, вдачу і суспільне життя наших прадавніх предків.
Україна має свою прадавню дохристиянську міфологію у вигляді анімістичної віри (з латинської аnimus — душа, живе). Оскільки міфологічний світогляд був антропоморфним, то було неминучим формування анімістичної картини буття, тобто одухотворення всього сущого. Людина вірила, що все кругом неї живе: почуває, розуміє, має свої бажання, бореться за своє існування, як усяка жива істота, а тому до природи первісна людина ставилась, як до істоти живої. Культ природи стояв в основі первісного релігійного світогляду, а релігія була одухотворенням усього довкілля. По цьому людина стала все своє довкілля уособлювати, очоловічувати, віра ставала антропоморфічною (з грецької antropos — людина). Оці три елементи: анімітизм — оживлення, анімізм — одухотворення й антропоморфізм — очоловічення становлять основу давнішого вірування… бо все: сонце, зорі, місяць, вогонь, вода, рослини, звірини, каміння, дерева, вітер, зілля й т.ін. — усе це живе, має свою душу. У праці митрополита Іларіона (Огієнка) він розглядає давні українські традиційні вірування, з якими християнські священники часто стикалися. І хоч розглядає це все через призму свого релігійного світогляду, але любов до свого народу заставляє його з приязню і цікавістю вивчати віру предків. ... Читати далі »
Категорія: Книги по українському язичництву | Переглядів: 11 | Додав: tiesto | Дата: 31.10.2019 | Коментарі (0)

Місце видання: Київ
Видавництво: Обереги
Рік видання: 1992
Кількість сторінок: 88 с.
Унікальна праця класика української літератури Івана Нечуя-Левицького вийшла друком вперше 1876 р.
У доступній науково-популярній формі письменник викладає свій досвід осягнення світогляду рідної нації, співвідношення в ньому народних традицій, віри, науки, філософії, історії.
У розповідях постають зримі образи героїв української міфології, а також самі легенди про створення світу, мирове дерево дуб, створення людей.
Соковита мова, картини народного життя роблять прочитання цього забороненого і забутого твору відкриттям цілого неповторного самобутнього світу наших пращурів. ... Читати далі »
Категорія: Книги по українському язичництву | Переглядів: 10 | Додав: tiesto | Дата: 31.10.2019 | Коментарі (0)

Повна назва: Ритуал і тіло. Структурно-семантичний аналіз українських обрядів родинного циклу
Місце видання: Київ
Видавництво: Критика
Рік видання: 2011
Кількість сторінок: 325 с.
Монографію знаної етнологині, спеціялістки з культурної та соціоантропології, дослідниці історії культури, ґендерної та квір-проблематики Марії Маєрчик присвячено семіотиці тілесности в українській обрядовій традиції – символіці та функціям руху, органів (очей, вух, рота, ніг, рук), статі, ритуальної андрогінії, одяговим (недоодягнуте/понадодягнуте, кокономорфне/розібране), кулінарним (сире/приготоване) та іншим кодам, використовуваним задля метафоризації тіла в ритуал. ... Читати далі »
Категорія: Книги по українському язичництву | Переглядів: 11 | Додав: tiesto | Дата: 30.10.2019 | Коментарі (0)

Місце видання: Тернопіль
Видавництво: Мандрівець
Рік видання: 2011
Кількість сторінок: 512 c. : іл.
Видання книжки відомого етнолога, кандидата філософських наук Галини Лозко "Українське народознавство", що вперше побачила світ у 1995 р. і стала популярною серед учителів, учнів та студентів України. Галина Лозко також відома як волхвиня Зореслава.
Автор не тільки значно розширила коло народознавчих проблем, але і доповнила книгу новими фактичними даними (зокрема розділи про походження українського народу, міфологію, пантеон слов'янських Богів, державну символіку, додано відомості про цілющі рослини і священних тварин тощо). Відтворено давній календар наших Пращурів "Коло Свароже", зроблено докладний аналіз Велесової Книги, яка нині вивчається у курсі шкільної програми з літератури. Видання доповнене ілюстративним матеріалом, а також великим списком наукових джерел.
Книга буде цікавою для всіх, хто любить і шанує рідну минувшину та дбає про майбутнє збереження нашого етносу. ... Читати далі »
Категорія: Книги по українському язичництву | Переглядів: 9 | Додав: tiesto | Дата: 30.10.2019 | Коментарі (0)

Повна назва: Куєвда В. - Міфологічні джерела української етнокультурної моделі: психологічний аспект
Місце видання: Донецьк
Видавництво: Український культурологічний центр, Донецьке відділення НТШ
Рік видання: 2007
Кількість сторінок: 264 с., іл.
У книзі на широкому фактичному матеріалі розглядається психологічна природа міфологічних джерел становлення української етнокультурної моделі. Методами історико-психологічного, порівняльного аналізу розкриваються важливі аспекти міфологічних образів та особливості їхнього опредмечення як основи традиційної символіки. З’ясовано несподівані кореляти між міфологічними відомостями та сучасними науковими уявленнями про світотворчі процеси. Викладаються провідні тенденції формування моделей поведінки, життєвих настановлень, ціннісних орієнтацій міфологічного походження. Розрахована на фахівців у галузі історичної та етнічної психології, педагогів, студентів, усіх, хто цікавиться таємницями походження та психологічною сутністю української культури. ... Читати далі »
Категорія: Книги по українському язичництву | Переглядів: 11 | Додав: tiesto | Дата: 30.10.2019 | Коментарі (0)

Місце видання: Київ
Видавництво: Либідь
Рік видання: 1994
Кількість сторінок: 384 с.
Збірник вибраних праць М. І. Костомарова, названий за його відо­мою монографією «Слов’янська міфологія», містить найважливіші до­слідження його з фольклористики, літературознавства, а також окремі публіцистичні виступи, що мають безпосереднє відношення до історії української культури.
Для студентів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів і всіх, хто цікавиться вітчизняною культурою, джерелами ду­ховності українського народу. ... Читати далі »
Категорія: Книги по українському язичництву | Переглядів: 15 | Додав: tiesto | Дата: 30.10.2019 | Коментарі (0)

Місце видання: Київ
Видавництво: Молодь
Рік видання: 1989
Кількість сторінок: 304 с.
Зміст:
Громова криниця. Володимир Коломієць 3 Передмова автора 9
Походження слов’ян і Русі 11
Таємниця Стародавньої Русі 38
Космогонія, міфологія та обряди астрального культу на Русі 43
Питання етногенезу й факти етнографії 92
Таємниця Артеміди 119
Сліди на небесній карті 130
Розшифрування найдавнішої в Європі писемності з берегів Дніпра 135
Русь і етруски 146
Дана 149
Самбатас 198
Стародавня космогонія й народні звичаї 209
Київ і Київська Русь 225
Хто вони, кгуни? 265
Таємниця стародавнього Донбасу 267
Ніжин 282
Українці – народ черкаси 283
Якби ми знали життя слів... 285
Фахівці про праці О.П. Знойка 303 ... Читати далі »
Категорія: Книги по українському язичництву | Переглядів: 14 | Додав: tiesto | Дата: 29.10.2019 | Коментарі (0)

Місце видання: Київ
Видавництво: Кліо
Рік видання: 2015
Кількість сторінок: 415, іл.
Слов'янська міфологія У праці видатного польського історика Олександра Ґейштора (1916-1999) представлено майже всеохопну картину розвитку вірувань слов'янських племен у дохристиянський період. В основі видання - перероблюваний і доповнюваний автором до останніх днів життя текст науково-популярної книжки, що вперше вийшла на початку 1980-х років і відтоді була тричі перевидана. Вміщено також ряд виступів Олександра Ґейштора на радіо і телебаченні для широкої аудиторії.
Для науковців та студентів-істориків, етнологів, релігієзнавців, фольклористів, а також усіх, хто цікавиться слов'янською міфологією. ... Читати далі »
Категорія: Книги по українському язичництву | Переглядів: 13 | Додав: tiesto | Дата: 29.10.2019 | Коментарі (0)

Автор: Босий Олександр
Місце видання: Вінниця
Видавництво: «Діло» ФОП Рогальська І.О.
Рік видання: 2004
Кількість сторінок: 220 с.
Людина з прадавніх часів живе у світі ритуалів і символів. Вони до сьогодні збе­регли архаїчні уявлення про модель Світу, життя і смерть, добро і зло, що є однією з основ традиційної культури українців. Автор досліджує проблему походження, міфологічного змісту та закономірностей функціонування предметних символів – продуктів ткацтва у звичаєво- обрядовій сфері українських жінок, якими здавна опікувалась богиня Мокош покровитель­ка жіночих ремесел, володарка Нитки Життя і Долі. На обширному етнографічному матеріалі розкривається специфіка магічної практики українців, зокрема народних засобів і прийомів ворожби, знахарства, гадань; пояснюється психологічний механізм традиційних магічних обрядів, які передбачають спілкування людини з «надприродним» (дух, магічна сила, мана), розкривається міфологічна семантика виробів ткацтва: рушників, поясів, ниток, магічних вузлів та іп. ... Читати далі »
Категорія: Книги по українському язичництву | Переглядів: 15 | Додав: tiesto | Дата: 29.10.2019 | Коментарі (0)

Автор: Артюх В'ячеслав
Місце видання: Суми
Видавництво: СумДУ
Рік видання: 2009
Кількість сторінок: 130 с.
Серйозне вивчення історії релігії у вищій школі неможливе без залучення текстів першоджерел. У цьому збірнику ми подаємо лише писемні джерела з історії слов'янського язичництва.
Проте, щоб скласти цілісне увлення про феномен давньослов'янських вірувань, потрібно залучити, крім писемних, ще й фольклорні, археологічні та лінгвістичні джерела.
Тексти, подані в цьому збірнику, охоплюють величезний часовий проміжок - більше тисячі років - і відображають різні етапи розвитку слов'янського язичництва. ... Читати далі »
Категорія: Книги по українському язичництву | Переглядів: 11 | Додав: tiesto | Дата: 29.10.2019 | Коментарі (0)