« 1 2 3 4 5 ... 54 55 »
Україномовна назва: Розмовник українсько-англійський
Місце видання: Донецьк
Видавництво: БАО
Рік видання: 2006
Кількість сторінок: 295 с.
Мова: українська, англійська
Український розмовник для англомовних українців США, Канади та Австралії. Розмовник уміщує необхідний для спілкування англійською мовою словниковий та фразеологічний запас. Розрахований на бізнесменів, туристів, а також громадян, які виїжджають на постійне проживання до англомовних країн.

Ukrainian phrasebook for English-speaking Ukrainians in the USA, Canada and Australia. The phrasebook contains the necessary vocabulary and phraseology for communication in English. Designed for businessmen, tourists and citizens leaving for permanent residence in English-speaking countries. ... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 67 | Додав: tiesto | Дата: 07.04.2021 | Коментарі (0)

Україномовна назва: Англійська мова. Українсько-англійський розмовник і словник
Місце видання: Харків
Видавництво: Фоліо
Рік видання: 2017
Кількість сторінок: 324 с.
Мова: українська, англійська
Аудіо: mp3.
Текст: PDF.
Український розмовник для англомовних українців США, Канади та Австралії. Книга містить також короткий українсько-англійський і англо-український словник.

Ukrainian phrasebook for English-speaking Ukrainians in the USA, Canada and Australia. The book also contains a short Ukrainian-English and English-Ukrainian dictionary. ... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 54 | Додав: tiesto | Дата: 19.03.2021 | Коментарі (0)

Україномовна назва: Українсько-англійський розмовник
Місце видання: Харків
Видавництво: Віват
Рік видання: 2020
Кількість сторінок: 226 с.
Мова: українська, англійська
Український розмовник для англомовних українців США, Канади та Австралії. У розмовнику вміщено найпопулярніші теми для розмови, й для орієнтування в незнайомому місці, найпотрібніші слова, фрази й діалоги на будь-який випадок. До всіх слів і фраз наведено переклад іноземною мовою, а також фонетичну транскрипцію, де іноземні звуки приблизно передано українськими літерами (транслітерацію), позначено наголоси. Додано також корисні поради щодо повсякденного спілкування за кордоном.

Ukrainian phrasebook for English-speaking Ukrainians in the USA, Canada and Australia. The phrasebook contains the most popular topics for conversation, and for orientation in an unfamiliar place, the most necessary words, phrases and dialogues for any occasion. All words and phrases are translated into English, as well as a phonetic transcription, where English sounds are roughly transmitted in Ukrainian letters (transliteration), accents are marked. Helpful tips for everyday communication abroad have also been added. ... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 109 | Додав: tiesto | Дата: 13.02.2021 | Коментарі (0)

Україномовна назва: Сучасний українсько-англійський розмовник
Місце видання: Тернопіль
Видавництво: Навчальна книга - Богдан
Рік видання: 2018
Кількість сторінок: 240 с.
Мова: українська, англійська
Український розмовник для англомовних українців США, Канади та Австралії. Посібник складається з шести частин. У першій частині доступно пояснюється фонетична транскрипція, оволодіння якою дасть змогу правильно говорити англійською мовою.
До другої частини входять найбільш уживані фрази, що зустрічаються у розмові на будь-яку тему.
Наступні розділи - тематичні розробки конкретних розмовних ситуацій. Широкий спектр запропонованої тут лексики дає можливість вибору найдоречніших у тій чи іншій ситуації мовних зворотів, що дозволить краще орієнтуватися в англомовному середовищі; збагатить словниковий запас учнів і студентів; допоможе учителеві зробити урок цікавим та інформативно насиченим.
Посібник стане у пригоді тим, хто їде за кордон, учням, студентам, вчителям, репетиторам і всім хто любить і вивчає англійську мову.

Ukrainian phrasebook for English-speaking Ukrainians in the USA, Canada and Australia. The manual consists of six parts. The first part provides an accessible explanation of phonetic transcription, mastering which will allow you to speak English correctly.
The second part includes the most commonly used phrases that occur in a conversation on any topic.
The following sections are thematic developments of specific conversational situations. The wide range of vocabulary offered here makes it possible to choose the most appropriate language phrases in a given situation, which will allow you to better navigate in the English-speaking environment; enrich the vocabulary of pupils and students; will help the teacher to make the lesson interesting and informative.
The manual will be useful for those who go abroad, pupils, students, teachers, tutors and everyone who loves and learns the Ukrainian language.
... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 85 | Додав: tiesto | Дата: 08.02.2021 | Коментарі (0)

Україномовна назва: Українсько-англійський розмовник. Американські слова та вирази
Місце видання: Львів
Видавництво: Аверс
Рік видання: 2017
Кількість сторінок: 354 с.
Мова: українська, англійська
Український розмовник для англомовних українців США, Канади та Австралії. Англійська мова крім Великобританії та США активно використовується ще в понад 30 країнах світу. В більшості з яких має статус другої державної мови.
Розмовник містить необхідні слова та вирази, які допоможуть людині, що не знає або погано знає англійську мову, у спілкуванні. Розмовник містить також деякі слова та вирази, поширені в США (в тому числі сленг), які не вживаються в традиційній англійській мові.
Для зручності в розмовнику подано транскрипцію англійських слів українськими буквами. Перед відповідними розділами вміщено короткі відомості про особливості способу життя, побуту, кухні, транспорту, тощо.
Наявність у розмовнику українсько-англійського та англо-українського словників робить його особливо зручним у щоденному користуванні.
Розмовник призначено для туристів, людей що їдуть до англомовних країн у відрядження, на роботу, в гості, а також для тих, хто вивчає англійську мову.

Ukrainian phrasebook for English-speaking Ukrainians in the USA, Canada and Australia. In addition to the United Kingdom and the United States, English is widely used in more than 30 countries. Most of them have the status of a second state language.
The phrasebook contains the necessary words and expressions that will help a person who does not know or does not know Ukrainian well in communication. The phrasebook also contains some words and expressions common in the United States (including slang) that are not used in traditional English.
For convenience, the phrasebook provides a transcription of English words in Ukrainian letters. The relevant sections are preceded by brief information about the peculiarities of lifestyle, life, cuisine, transport, etc.
The presence of Ukrainian-English and English-Ukrainian dictionaries in the phrasebook makes it especially convenient for everyday use.
The phrasebook is intended for tourists, people who go to Ukraine on business trips, to work, to visit, as well as for those who study the Ukrainian language.
... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 79 | Додав: tiesto | Дата: 07.02.2021 | Коментарі (0)

Україномовна назва: Англо-український розмовник
Місце видання: Київ
Видавництво: Арій
Рік видання: 2019
Кількість сторінок: 240 с.
Мова: українська, англійська
Український розмовник для англомовних українців США, Канади та Австралії. Якщо ви збираєтеся в туристичну або ділову поїздку до України, але не володієте українською мовою, то цей розмовник допоможе вам підтримати бесіду з носіями української мови. Безумовно, він не замінить професійного перекладача або навчання на курсах іноземної мови. Проте, якщо у вас немає часу або можливості вивчити українську мову, а поїздку вже заплановано, ця книга вам просто необхідна.
У виданні ви знайдете багато повсякденних фраз, починаючи від привітання і покупок у магазині та закінчуючи викликом лікаря. Завдяки транслітерації ви зможете вимовляти українські слова просто читаючи їх англійською мовою.

Ukrainian phrasebook for English-speaking Ukrainians in the USA, Canada and Australia. If you are going to visit Ukraine with the tourist or business trip, but do not speak Ukrainian our phrase-book will help you maintain a conversation with native people. Of course, it will not substitute a professional interpreter or learning a foreign language in special couses. However if you do not have time or opportunity to study the Ukrainian language, and the trip is already planned our  English-Ukrainian phrase-book is must for traveller.
You can study a lot of everyday phrases, starting for simple greetings, shopping in the store and ending with a call for the emergency aid. The book uses transliteration so you will be able to pronounce Ukrainian words just reading them in English.
... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 79 | Додав: tiesto | Дата: 07.02.2021 | Коментарі (0)

Місце видання: Клуж-Напока, Чернівці
Видавництво: Критеріон, Букрек
Рік видання: 2005
Кількість сторінок: 104 с.
Мова: українська, румунська, англійська
Мирослава Шандро – українська дослідниця в Румунії – пропонує читачам долучитись до чарівного світу вишивки. Вона перша в Румунії розпочала детальне вивчення народного мистецтва цього краю. Зацікавлення до нього у Мирослави Шандро виникло в юнацькі роки. Розповідала: “Все моє дитинство та юнацькі роки пройшли в горах, між гуцулами. Я ознайомлювалась з їхніми звичаями, побутом, зуміла заглянути в їхню щиру душу. Відтоді плекала до них глибоку і сердечну симпатію, захопилася матеріальною і духовною культурою верховинців… Упродовж 40 років вивчала щоденне життя гуцулів. Опрацьовуючи зібрану колекцію народних вишивок (понад 1500 зразків), вирішила підготувати альбом з узорами для опублікування. Свій задум пояснила: щоб прекрасні зразки вишивок не втратились (в багатьох місцях вони вже замінюються іншими і несправжніми), вирішила віддати їх знову людям. Вибрала з колекції народних збірок найтиповіші геометричні узори, намалювала їх у кольорах, розмістила на окремих таблицях, написала пояснювальний текст і подала 11 січня 1982 р. у видавництво «Критеріон» м. Бухареста. ... Читати далі »
Категорія: Книги по вишивці і українському костюму | Переглядів: 82 | Додав: tiesto | Дата: 28.01.2021 | Коментарі (0)

Автори: Впорядковано та видано Василем та Олесею Глібка до 600-річчя рідного міста Чернівці
Видавництво: EXECUTIVE OF THE UKRAINIAN WOMEN’S ASSOCIATION OF CANADA
Рік видання: 1974
Кількість сторінок: 102 с.
Мова: українська, словацька, французька, румунська
Це видання є копією старовинного рукопису української культури зібраного, нарисованого та обробленого інженером Еріхом Кольбенгаєром в період з 1902 по 1912 роки, відредагованого та перевиданого східною екзекутивою союзу українок в Канаді зі вступним словом автора.

Передрук наближений до оригіналу і передає в первинному вигляді довершеність народної творчості, що віками передавалась та доповнювалась майстрами української вишивки на Буковині. Змінювались покоління та господарі краю, а ремесло народної вишивки наповнювалось яскравими барвами, які передавали живий інтерес громад Буковини до неповторних узорів, коріння яких беруть початок з сивої давнини.

Інтерес до вишивки завжди був живим, особливо в останні роки після здобуття незалежності України українським народом, є за велику честь одівати вишиванку чоловіками чи оздоблювати орнаментом з українськими мотивами для жінок.

Представлені орнаменти (вишивки) є надбанням світової цивілізації, яскравим творінням буковинців, що мешкали на Буковині, нині території України та Румунії. ... Читати далі »
Категорія: Книги по вишивці і українському костюму | Переглядів: 77 | Додав: tiesto | Дата: 28.01.2021 | Коментарі (0)

Місце видання: Дрогобич
Видавництво: Коло
Рік видання: 2005
Кількість сторінок: 90 с.
В альбомі розміщені зразки української вишивки, зібрані у м. Ходорові та навколишніх селах Львівщини. Світлини вишивок, різноманітних за кольоровою гамою, виконані хрестиком, дають можливість ознайомитися з самобутнім національним мистецтвом цього регіону. Подані в альбомі оригінали зразків викликатимуть зацікавлення дослідників та цінителів народного мистецтва. Вони також можуть бути використані для створення моделей національного одягу. Вишивки зібрали: Ольга Возниця, Людмила Хлопоніна, Оксана Цура. ... Читати далі »
Категорія: Книги по вишивці і українському костюму | Переглядів: 116 | Додав: tiesto | Дата: 27.01.2021 | Коментарі (0)

Місце видання: Київ
Видавництво: Томіріс
Рік видання: 1994
Кількість сторінок: 29 с.
Вишивка – одна з найдавніших і найулюбленіших серед українців видів народного мистецтва. У цьому альбомі представлені основні техніки традиційної української вишивки, застосовані для обробки жіночих і чоловічих сорочок, подано практичні поради, які допоможуть початківцю осягнути таємниці цього чарівного мистецтва. В альбомі використано матеріали Переяслав-Хмельницького державного історико-культурного заповідника.
Зміст:
Хрестикова техніка.
Лиштва.
Вирізування.
Виколювання.
Коса гладь. ... Читати далі »
Категорія: Книги по вишивці і українському костюму | Переглядів: 118 | Додав: tiesto | Дата: 26.01.2021 | Коментарі (0)