1 2 3 4 »
Місце видання:  Гамільтон, Канада
Видавництво: Об’єднання Української Рідної Віри
Рік видання: 1987
Кількість сторінок: 893 с.
«ВІРА ПРЕДКІВ НАШИХ» — фундаментальна праця видатного українського вченого-санскритолога й філософа Володимира Шаяна (1908—1974) — засновника Ордена Лицарів Бога-Соиця (у діаспорі) та одного з лідерів Руху за відродження української рідної національної віри.
До книги ввійшли найважливіші статті, дослідження, наукові розвідки, медитації з питань давньоукраїнської міфології, яку Шаян аналізує й трактує в тісному зв'язку з давньоукраїнською історією, філософією та ментальністю. Зокрема, подається ґрунтовний науковий аналіз «Велесової книги»; філософічне й історичне осмислення образів Перуна, Сварога, Дажбога, Світовида, Триглава та інших богів стародавньої української віри; досліджує автор і постать царя Дарія як орія, тобто — стародавнього українця; в контексті народного предковічного світогляду розглядається творчість Г. Сковороди, Т. Шевченка, І. Франка та Лесі Українки. Науковим відкриттям є етимологічне дослідження Шаяна «Дунай, Дніпро і Дністер». В своїх дослідженнях професор Шаян виходить із власного принципу про те, що «РЕЛІГІЯ ДАНОГО НАРОДУ Є СВІДЧЕННЯМ ПРО НЬОГО САМОГО, ПІЗНАТИ ЙОГО ВІРУ —ЦЕ ПІЗНАТИ ЙОГО ХАРАКТЕР».
Книга «Віра предків наших» є формою пізнання великого і прекрасного духовного світу давніх українців, пізнання творчого генія українського народу, що його упродовж віків і тисячоліть намагалися знищити вороги української національної духовності й самобутності. Книга «Віра предків наших» вперше видана 1987 року в Канаді (891 сторінка) й відіграє важливу роль в популяризації й утвердженні язичництва, рідної української національної віри. ... Читати далі »
Категорія: Книги по українському язичництву | Переглядів: 306 | Додав: tiesto | Дата: 29.11.2019 | Коментарі (0)

Місце видання:  Вінниця
Видавництво: Книга-Вега
Рік видання: 2006
Кількість сторінок: 92 c. : іл.
На сторінках цієї книги ви познайомитесь з обрядовими хлібами, караваями, калачами, пирогами, коржами, що з давніх часів випікають на Україні до календарних та родинних свят, а також з традиціями, віруваннями, обрядами, пов'язаними з культом хліба. Книга розрахована на широке коло читачів, які цікавляться народознавством, українською етнічною культурою. Тут знайдуть для себе корисну інформацію працівники харчової промисловості, домогосподарки, любителі домашньої випічки, а також учні, студенти, вчителі, працівники культури. ... Читати далі »
Категорія: Книги по українському язичництву | Переглядів: 337 | Додав: tiesto | Дата: 28.11.2019 | Коментарі (0)

Місце видання: Львів
Видавництво: Живі гроби
Рік видання: 1923
Кількість сторінок: 80 c.
Дана робота розглядає вплив літератури Ближнього Сходу на літературу українську (зокрема вплив староіранської художньої творчості). Праця аналізує маловідомі або призабуті первісні джерела українського життя. За основу дослідження беруться такі фольклорні матеріали, як традиції свят (Коляда, Щедрий вечір, весілля тощо), вірування і повірки, народні обряди. Виокремлюються символи, в яких найбільше можна простежити вплив ассирійсько-вавилонської та індійської міфологій. ... Читати далі »
Категорія: Книги по українському язичництву | Переглядів: 296 | Додав: tiesto | Дата: 28.11.2019 | Коментарі (0)

Місце видання: Львів
Рік видання: 1928
Кількість сторінок: 349 c.
Дана праця етнолога та священика Ксенофонта Сосенка присвячена аналізу таких давньоукраїнських свят, як Різдво та Щедрий Вечір. Розглядається походження української культури загалом та вплив на неї інших народів світу. Визначається походження свят, їх символіка, релігійна сторона (християнська та язичницька), головні образи, учасники святкування. Досліджуються колядки, щедрівки та їх іноземні аналогії. ... Читати далі »
Категорія: Книги по українському язичництву | Переглядів: 329 | Додав: tiesto | Дата: 28.11.2019 | Коментарі (0)

Місце видання: Київ
Видавництво: Освіта
Рік видання: 1995
Кількість сторінок: 271 с.: іл.
Пропоноване видання - найбільш повне зібрання календарних свят українського народу. Автор, відомий письменник та етнографіст, щедро ділиться з читачем своїм знанням духовної культури нашого народу, його обрядовості, традицій, фольклору, що сягають тисячоліть. Висока моральність предків, щира приязнь у стосунках, взаємодопомога, тонкий естетичний смак і, головне, високопоетичний культ пращурів, шанування свого родоводу - все це гідне наслідування нинішніми поколіннями. ... Читати далі »
Категорія: Книги по українському язичництву | Переглядів: 326 | Додав: tiesto | Дата: 28.11.2019 | Коментарі (0)

Місце видання: Київ
Видавництво: Мистецтво
Рік видання: 1992
Кількість сторінок: 208 с.: іл.
Чи знаєте ви, як і коли ворожили дівчата, якою була посвята в парубоцтво, як закликали весну наші пращури, коли заготовляли лікарські рослини, якими символами зустрічали Новий рік на Україні? Про ці та інші обряди і звичаї, що вже стали реліктами, ви дізнаєтеся, прочитавши книгу Василя Скуратівського «Місяцелік». Вона є логічним продовженням уже відомих творів «Берегиня» та «Посвіт», що набули широкої популярності серед читачів.
Автор зібрав багатющий матеріал про походження назв українських місяців та пов’язані з ними численні прислів’я і приказки, зразки завбачень погоди, народні й релігійні свята з конкретним їх датуванням, а також розвідки про найцікавіші обряди. Народний календар — перше в українському народознавстві видання, яке стане в пригоді всім, хто не байдужий до своєї національної культури. ... Читати далі »
Категорія: Книги по українському язичництву | Переглядів: 969 | Додав: tiesto | Дата: 28.11.2019 | Коментарі (0)

Автор: Огієнко Іван (митрополит Іларіон)
Місце видання: Київ
Видавництво: Обереги
Рік видання: 1994
Кількість сторінок: 424 c. : іл
У книзі описано всі дохристиянські вірування, слов'янську міфологію, головних дохристиянських богів, українську демонологію, дохристиянську богослужбу, відунство і повір'я, життя людини в обрядах і повір'ях, смерть, похорон і загробне життя, стародавні народні свята, двоєвір'я, вдачу і суспільне життя наших прадавніх предків.
Україна має свою прадавню дохристиянську міфологію у вигляді анімістичної віри (з латинської аnimus — душа, живе). Оскільки міфологічний світогляд був антропоморфним, то було неминучим формування анімістичної картини буття, тобто одухотворення всього сущого. Людина вірила, що все кругом неї живе: почуває, розуміє, має свої бажання, бореться за своє існування, як усяка жива істота, а тому до природи первісна людина ставилась, як до істоти живої. Культ природи стояв в основі первісного релігійного світогляду, а релігія була одухотворенням усього довкілля. По цьому людина стала все своє довкілля уособлювати, очоловічувати, віра ставала антропоморфічною (з грецької antropos — людина). Оці три елементи: анімітизм — оживлення, анімізм — одухотворення й антропоморфізм — очоловічення становлять основу давнішого вірування… бо все: сонце, зорі, місяць, вогонь, вода, рослини, звірини, каміння, дерева, вітер, зілля й т.ін. — усе це живе, має свою душу. У праці митрополита Іларіона (Огієнка) він розглядає давні українські традиційні вірування, з якими християнські священники часто стикалися. І хоч розглядає це все через призму свого релігійного світогляду, але любов до свого народу заставляє його з приязню і цікавістю вивчати віру предків. ... Читати далі »
Категорія: Книги по українському язичництву | Переглядів: 305 | Додав: tiesto | Дата: 31.10.2019 | Коментарі (0)

Місце видання: Київ
Видавництво: Обереги
Рік видання: 1992
Кількість сторінок: 88 с.
Унікальна праця класика української літератури Івана Нечуя-Левицького вийшла друком вперше 1876 р.
У доступній науково-популярній формі письменник викладає свій досвід осягнення світогляду рідної нації, співвідношення в ньому народних традицій, віри, науки, філософії, історії.
У розповідях постають зримі образи героїв української міфології, а також самі легенди про створення світу, мирове дерево дуб, створення людей.
Соковита мова, картини народного життя роблять прочитання цього забороненого і забутого твору відкриттям цілого неповторного самобутнього світу наших пращурів. ... Читати далі »
Категорія: Книги по українському язичництву | Переглядів: 352 | Додав: tiesto | Дата: 31.10.2019 | Коментарі (0)

Повна назва: Ритуал і тіло. Структурно-семантичний аналіз українських обрядів родинного циклу
Місце видання: Київ
Видавництво: Критика
Рік видання: 2011
Кількість сторінок: 325 с.
Монографію знаної етнологині, спеціялістки з культурної та соціоантропології, дослідниці історії культури, ґендерної та квір-проблематики Марії Маєрчик присвячено семіотиці тілесности в українській обрядовій традиції – символіці та функціям руху, органів (очей, вух, рота, ніг, рук), статі, ритуальної андрогінії, одяговим (недоодягнуте/понадодягнуте, кокономорфне/розібране), кулінарним (сире/приготоване) та іншим кодам, використовуваним задля метафоризації тіла в ритуал. ... Читати далі »
Категорія: Книги по українському язичництву | Переглядів: 240 | Додав: tiesto | Дата: 30.10.2019 | Коментарі (0)

Місце видання: Тернопіль
Видавництво: Мандрівець
Рік видання: 2011
Кількість сторінок: 512 c. : іл.
Видання книжки відомого етнолога, кандидата філософських наук Галини Лозко "Українське народознавство", що вперше побачила світ у 1995 р. і стала популярною серед учителів, учнів та студентів України. Галина Лозко також відома як волхвиня Зореслава.
Автор не тільки значно розширила коло народознавчих проблем, але і доповнила книгу новими фактичними даними (зокрема розділи про походження українського народу, міфологію, пантеон слов'янських Богів, державну символіку, додано відомості про цілющі рослини і священних тварин тощо). Відтворено давній календар наших Пращурів "Коло Свароже", зроблено докладний аналіз Велесової Книги, яка нині вивчається у курсі шкільної програми з літератури. Видання доповнене ілюстративним матеріалом, а також великим списком наукових джерел.
Книга буде цікавою для всіх, хто любить і шанує рідну минувшину та дбає про майбутнє збереження нашого етносу. ... Читати далі »
Категорія: Книги по українському язичництву | Переглядів: 274 | Додав: tiesto | Дата: 30.10.2019 | Коментарі (0)