« 1 2 3 4 »
Повна назва: Куєвда В. - Міфологічні джерела української етнокультурної моделі: психологічний аспект
Місце видання: Донецьк
Видавництво: Український культурологічний центр, Донецьке відділення НТШ
Рік видання: 2007
Кількість сторінок: 264 с., іл.
У книзі на широкому фактичному матеріалі розглядається психологічна природа міфологічних джерел становлення української етнокультурної моделі. Методами історико-психологічного, порівняльного аналізу розкриваються важливі аспекти міфологічних образів та особливості їхнього опредмечення як основи традиційної символіки. З’ясовано несподівані кореляти між міфологічними відомостями та сучасними науковими уявленнями про світотворчі процеси. Викладаються провідні тенденції формування моделей поведінки, життєвих настановлень, ціннісних орієнтацій міфологічного походження. Розрахована на фахівців у галузі історичної та етнічної психології, педагогів, студентів, усіх, хто цікавиться таємницями походження та психологічною сутністю української культури. ... Читати далі »
Категорія: Книги по українському язичництву | Переглядів: 188 | Додав: tiesto | Дата: 30.10.2019 | Коментарі (0)

Місце видання: Київ
Видавництво: Либідь
Рік видання: 1994
Кількість сторінок: 384 с.
Збірник вибраних праць М. І. Костомарова, названий за його відо­мою монографією «Слов’янська міфологія», містить найважливіші до­слідження його з фольклористики, літературознавства, а також окремі публіцистичні виступи, що мають безпосереднє відношення до історії української культури.
Для студентів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів і всіх, хто цікавиться вітчизняною культурою, джерелами ду­ховності українського народу. ... Читати далі »
Категорія: Книги по українському язичництву | Переглядів: 313 | Додав: tiesto | Дата: 30.10.2019 | Коментарі (0)

Місце видання: Київ
Видавництво: Молодь
Рік видання: 1989
Кількість сторінок: 304 с.
Зміст:
Громова криниця. Володимир Коломієць 3 Передмова автора 9
Походження слов’ян і Русі 11
Таємниця Стародавньої Русі 38
Космогонія, міфологія та обряди астрального культу на Русі 43
Питання етногенезу й факти етнографії 92
Таємниця Артеміди 119
Сліди на небесній карті 130
Розшифрування найдавнішої в Європі писемності з берегів Дніпра 135
Русь і етруски 146
Дана 149
Самбатас 198
Стародавня космогонія й народні звичаї 209
Київ і Київська Русь 225
Хто вони, кгуни? 265
Таємниця стародавнього Донбасу 267
Ніжин 282
Українці – народ черкаси 283
Якби ми знали життя слів... 285
Фахівці про праці О.П. Знойка 303 ... Читати далі »
Категорія: Книги по українському язичництву | Переглядів: 292 | Додав: tiesto | Дата: 29.10.2019 | Коментарі (0)

Місце видання: Київ
Видавництво: Кліо
Рік видання: 2015
Кількість сторінок: 415, іл.
Слов'янська міфологія У праці видатного польського історика Олександра Ґейштора (1916-1999) представлено майже всеохопну картину розвитку вірувань слов'янських племен у дохристиянський період. В основі видання - перероблюваний і доповнюваний автором до останніх днів життя текст науково-популярної книжки, що вперше вийшла на початку 1980-х років і відтоді була тричі перевидана. Вміщено також ряд виступів Олександра Ґейштора на радіо і телебаченні для широкої аудиторії.
Для науковців та студентів-істориків, етнологів, релігієзнавців, фольклористів, а також усіх, хто цікавиться слов'янською міфологією. ... Читати далі »
Категорія: Книги по українському язичництву | Переглядів: 301 | Додав: tiesto | Дата: 29.10.2019 | Коментарі (0)

Автор: Босий Олександр
Місце видання: Вінниця
Видавництво: «Діло» ФОП Рогальська І.О.
Рік видання: 2004
Кількість сторінок: 220 с.
Людина з прадавніх часів живе у світі ритуалів і символів. Вони до сьогодні збе­регли архаїчні уявлення про модель Світу, життя і смерть, добро і зло, що є однією з основ традиційної культури українців. Автор досліджує проблему походження, міфологічного змісту та закономірностей функціонування предметних символів – продуктів ткацтва у звичаєво- обрядовій сфері українських жінок, якими здавна опікувалась богиня Мокош покровитель­ка жіночих ремесел, володарка Нитки Життя і Долі. На обширному етнографічному матеріалі розкривається специфіка магічної практики українців, зокрема народних засобів і прийомів ворожби, знахарства, гадань; пояснюється психологічний механізм традиційних магічних обрядів, які передбачають спілкування людини з «надприродним» (дух, магічна сила, мана), розкривається міфологічна семантика виробів ткацтва: рушників, поясів, ниток, магічних вузлів та іп. ... Читати далі »
Категорія: Книги по українському язичництву | Переглядів: 308 | Додав: tiesto | Дата: 29.10.2019 | Коментарі (0)

Автор: Артюх В'ячеслав
Місце видання: Суми
Видавництво: СумДУ
Рік видання: 2009
Кількість сторінок: 130 с.
Серйозне вивчення історії релігії у вищій школі неможливе без залучення текстів першоджерел. У цьому збірнику ми подаємо лише писемні джерела з історії слов'янського язичництва.
Проте, щоб скласти цілісне увлення про феномен давньослов'янських вірувань, потрібно залучити, крім писемних, ще й фольклорні, археологічні та лінгвістичні джерела.
Тексти, подані в цьому збірнику, охоплюють величезний часовий проміжок - більше тисячі років - і відображають різні етапи розвитку слов'янського язичництва. ... Читати далі »
Категорія: Книги по українському язичництву | Переглядів: 196 | Додав: tiesto | Дата: 29.10.2019 | Коментарі (0)

Автори: А. П. Пономарьов, Лідія Артюх, Тамара Косміна
Місце видання: Київ
Видавництво: Либідь
Рік видання: 1994
Кількість сторінок: 256 c. : іл.
Ця книга — своєрідна енциклопедія традиційної культури та побуту українців. Стислі, але ємкі відомості про забуті способи ведення господарства, хатнє начиння, народну моду, кулінарію, медицину, звичаї та обряди, демонологію тощо розміщені за зручним для читача тематично-абетковим принципом і супроводжуються оригінальними ілюстраціями.
Для етнографів, істориків, мистецтвознавців, фольклористів, усіх, хто прагне відродити національну спадщину. ... Читати далі »
Категорія: Книги по українському язичництву | Переглядів: 303 | Додав: tiesto | Дата: 29.10.2019 | Коментарі (0)

Повна назва: Українська міфологія та культурна спадщина. Міфологічні уявлення, вірування, обряди, легенди та їхні відлуння у фольклорі і пізніших звичаях українців, братів-слов'ян та інших народів
Місце видання: Харків
Видавництво: Фоліо
Рік видання: 2011
Кількість сторінок: 716 c.
Ця книга знайомить з чарівним світом праслов’янського міфовсесвіту, з його магією, метаморфозами, з ієрархією у ньому богів, духів, з багатством народних обрядів. На основі різних досліджень, етнографічних праць, спостережень, розвідок по крихті дбайливо зібраний і систематизований великий матеріал — з маленьких осколків знань і відомостей, що дійшли до нас, складається велична картина світобачення далекого слов’янського предка. ... Читати далі »
Категорія: Книги по українському язичництву | Переглядів: 440 | Додав: tiesto | Дата: 29.10.2019 | Коментарі (0)

Автор: Поріцька Ольга Анатоліївна
Місце видання: Київ
Видавництво: Київський державний університет культури і мистецтв
Рік видання: 2004
Кількість сторінок: 180 с.
Пропонована читачеві праця присвячена питанням української народної демонології, яка вивчається у контексті слов'янської міфології, що дає можливість вийти на компаративістичний рівень етнокультурни досліджень. Авторка здійснює класифікацію персонажів за статевою ознакою, яка виявилася найбільш стійкою у морфологічній характеристиці персонажів. Типологія міфологічних персонажів дозволила виявити ї просторове поширення, функції, рівень збереженості уявлень про народну демонологію в Україні та на теренах Славії. ... Читати далі »
Категорія: Книги по українському язичництву | Переглядів: 372 | Додав: tiesto | Дата: 29.10.2019 | Коментарі (0)

Місце видання: Львів
Видавництво: Інститут народознавства НАН України
Рік видання: 2000
Кількість сторінок: 263 c. : іл.
Володимир Гнатюк у своєму «Нарисі української міфології» наводить дані про 108 міфологічних істот, що беруть початок у дохристиянській добі. Серед них є п’ятнадцять нарисів про головних поганських богів.
Українська міфологія є цінним залишком нашої давньої культури. Якщо переглянути праці зі слов'янської міфології, видно, що найбільша частина матеріалу, на які вони спираються, – українська. Тим часом самі українці майже не знають цього. ... Читати далі »
Категорія: Книги по українському язичництву | Переглядів: 510 | Додав: tiesto | Дата: 29.10.2019 | Коментарі (0)