1 2 3 ... 11 12 »
Місто видання: Воронеж
Видавництво: Воронежский государственный университет
Рік видання: 2008 (1 том), 2012 (2 том)
Кількість сторінок: 271 с.
Словник українських говорів Східної Слобожанщини (Вороніжчини), яка належить тепер Росії. Слобідський говір, слобожанский діалект. Українська лексика, представлена в словникових статтях, збереже діалектний матеріал для подальшого його дослідження, з'ясування стійкості і умов життєздатності тих чи інших лексичних груп слів. Словник адресований діалектологам і історикам мови, вчителям словесникам в селах з українським населенням, краєзнавцям і всім хто цікавиться історією та мовною ситуацією краю. ... Читати далі »
Категорія: Словники українських діалектів | Переглядів: 74 | Додав: tiesto | Дата: 29.08.2021 | Коментарі (0)

Місце видання: Львів
Видавництво: Львівський державний педагогічний інститут
Рік видання: 1957
Кількість сторінок: 254 с.
Гаврило Федорович Шило (1910—1998) — український мовознавець, діалектолог, лексикограф. Автор праць із фонології, порівняльної граматики слов'янських мов. Як діалектолог досліджував наддністрянські та південно-волинські говірки, їх лексику, словотвір, топонімію. ... Читати далі »
Категорія: Словники українських діалектів | Переглядів: 164 | Додав: tiesto | Дата: 29.12.2020 | Коментарі (0)

Місце видання: Вінниця
Видавництво: Твори
Рік видання: 2015
Кількість сторінок: 162 с.
Робота присвячена дослідженню регіональних особливостей побутування державної мови в ситуації контактного білінгвізму; містить як теоретичну, так і практичну складову проблеми мовного контактування між спорідненими мовами. У книжці подається аналіз специфічної мовної ситуації Донеччини разом із докладною характеристикою різновидів українського усного мовлення, що функціонують на території Донеччини – нормативного, інтерферованого, мішаного.
Книжка призначена для студентів-філологів, вчителів української мови та викладачів вищої школи, але вона може зацікавити й ширшу аудиторію. ... Читати далі »
Категорія: Словники українських діалектів | Переглядів: 122 | Додав: tiesto | Дата: 29.12.2020 | Коментарі (0)

Місце видання: Дніпропетровськ
Видавництво: Інновація
Рік видання: 2015
Кількість сторінок: 258 с.
У монографії подано комплексний аналіз фразеології календарних і сімейних обрядів східнослобожанських говірок. За лексикографічними й етнографічними виданнями та на підставі самостійно зібраних за спеціальною програмою матеріалів представлено значний за обсягом емпіричний матеріал – 2000 обрядових фразеологічних одиниць календарного й сімейного циклу українських східнослобожанських говірок. Визначено етнокультурні антропоцентричні тенденції та виокремлено сучасні вектори дослідження обрядової фразеології. З’ясовано специфіку фразеологічної картини світу як мовної універсалії сучасної лінгвістики. Розкрито семантичні засади творення обрядових фразеологізмів календарного й сімейного циклу східнослобожанських говірок. Книга призначена викладачам, аспірантам, студентам, науковим працівникам, культурологам, фольклористам, етнографам, а також усім, хто цікавиться проблемами взаємозв’язку мови та культури. ... Читати далі »
Категорія: Словники українських діалектів | Переглядів: 106 | Додав: tiesto | Дата: 29.12.2020 | Коментарі (0)

Місце видання: Ужгород
Де видано: Наукова стаття. Опублікована у збірнику: Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. Збірник наукових праць. Випуск 17
Рік видання: 2012
Кількість сторінок: С. 63-67
Стаття присвячена історії наукових досліджень будівельної лексики в говорах української мови взагалі і Закарпаття зокрема. Викладено мету, завдання, методи збору і дослідження будівельної лексики в українських говорах Закарпаття. ... Читати далі »
Категорія: Словники українських діалектів | Переглядів: 66 | Додав: tiesto | Дата: 28.12.2020 | Коментарі (0)

Місце видання: Київ
Видавництво: Наукова думка
Рік видання: 2016
Кількість сторінок: 378 с.
У монографії досліджено назви об’єктів флори, що функціонують у говірках Чорнобильської зони — місцях компактного проживання чорнобильців-переселенців. У книзі реконструйовано ботанічну лексику чорнобильських говірок; тематичну групу лексики змодельовано у проекції на материнський ареал — північну частину Київського Полісся, описано семантику та мотивацію цих назв, що відбивають фрагмент мовної картини світу носіїв діалекту, засвідчують самобутність досліджуваних говірок. Наведено тематичний словник та атлас ботанічної лексики чорнобильських говірок. Книга буде корисною для діалектологів, істориків української та інших слов’янських мов, лексикографів, викладачів вищих навчальних закладів, студентів, усіх, хто цікавиться українським народним словом. ... Читати далі »
Категорія: Словники українських діалектів | Переглядів: 103 | Додав: tiesto | Дата: 28.12.2020 | Коментарі (0)

Автор: Глуховцева К. Д.
Місце видання: Луганськ
Рік видання: 2006
Кількість сторінок: 111 с.
У посібнику розглянуті деякі актуальні питання, пов'язані з функціонуванням в оточенні українських східнослобожанських говірок лемківського мовлення, що репрезентоване переселенцями; проаналізовані окремі особливості лемківської говірки. ... Читати далі »
Категорія: Словники українських діалектів | Переглядів: 98 | Додав: tiesto | Дата: 28.12.2020 | Коментарі (0)

Місце видання: Харків
Видавництво: Монограф
Рік видання: 2012
Кількість сторінок: 218 с.
У монографії чи не вперше в українському мовознавстві на основі значного природного фактажу здійснено опис сільськогосподарської лексики (найменування зернових, технічних і городніх культур та їх частин, назви хвороб і шкідників сільськогосподарських рослин, найменування сортів городніх рослин, назви сільськогосподарських робіт і процесів, пов’язаних з обробкою землі, доглядом і збиранням урожаю, найменування виконавців аграрних процесів, назви етапів росту і достигання врожаю, найменування сільськгогосподарських знарядь і їх частин, назви господарських приміщень та ін.) у говірках Центральної Слобожанщини (Харківщини).
Книжка адресується науковцям-філологам, етнологам, викладачам вищих навчальних закладів, аспірантам-гуманітаріям, учителям-словесникам, студентам — усім, хто цікавиться мовознавчими проблемами. ... Читати далі »
Категорія: Словники українських діалектів | Переглядів: 77 | Додав: tiesto | Дата: 28.12.2020 | Коментарі (0)

Місце видання: Нью-Йорк, Прага, Київ
Рік видання: 1998
Подані тексти з сіл Убля, Новоселиця, Улічне Криве, Ковбасов та ін. Крім того, вміщено ілюстрації, інформацію про сімейно-побутові обряди русинів-українців Словаччини, мапку діалектологічних досліджень, список діалектних слів, словакізмів та богемізмів та ін. ... Читати далі »
Категорія: Словники українських діалектів | Переглядів: 76 | Додав: tiesto | Дата: 28.12.2020 | Коментарі (0)

Автор: Студент 2 курсу
Видавництво: Університет ім. Тараса Шевченка, Інститут Філології, Кафедра історії мови та стилістики
Звіт про проходження діалектологічної практики в с. Крилівка Ружинського р-ну Житомирської обл. (дослідження діалектних особливостей окремого села України на прикладі живої мови, записаної від жителів даного села). Характеристика діалектних відмінностей середньонаддніпрянських говірок південно-східного наріччя. ... Читати далі »
Категорія: Словники українських діалектів | Переглядів: 74 | Додав: tiesto | Дата: 28.12.2020 | Коментарі (0)