« 1 2 3 4 5 ... 11 12 »
Місце видання: Луганськ
Видавництво: ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”
Рік видання: 2013
Кількість сторінок: 244 с.
У монографії розглянуто дієслівні форми, ужиті в „Актових книгах полтавського городового уряду”, співвіднесено їх з тими, що функціонують у сучасній українській літературній мові та в говірках; зроблено висновки про місце уснорозмовних дієслівних форм у пам’ятках ХVІ – ХVІІ століття. Книгу адресовано науковцям-історикам мови, діалектологам, граматистам. ... Читати далі »
Категорія: Словники українських діалектів | Переглядів: 63 | Додав: tiesto | Дата: 24.12.2020 | Коментарі (0)

Автори: Мартинова Г. І., Щербина Т. В., Таран А. А.
Місце видання: Черкаси
Видавництво: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького
Рік видання: 2013
Кількість сторінок: 121 с.
У книзі представлено діалектні тексти, записані наприкінці XX – XXI ст. від старшого покоління носіїв говірок Черкащини відповідно до внутрішнього діалектного поділу. Їх зафіксовано на комп’ютерному компакт-диску, паспортизовано і представлено у фонетичному записі, що ґрунтується на загальноприйнятій системі транскрибування.
Праця є важливим джерельним підґрунтям майбутніх студій зі славістики, україністики, зокрема мовознавства, етнології, історії, а також лінгводидактики. ... Читати далі »
Категорія: Словники українських діалектів | Переглядів: 66 | Додав: tiesto | Дата: 23.12.2020 | Коментарі (0)

Місце видання: Луганськ
Видавництво: Луганський національний університет (ЛНУ) ім. Тараса Шевченка
Рік видання: 2013
Кількість сторінок: 304 с.
У книзі подано діалектні тексти, записані на диктофон у 2008 – 2011 рр. від носіїв східнослобожанських говірок та транскрибовані упорядником. Тексти паспортизовано, наведено короткі відомості з історії населених пунктів, у яких було здійснено записи.
Для мовознавців, етнологів, істориків, студентів-філологів. ... Читати далі »
Категорія: Словники українських діалектів | Переглядів: 95 | Додав: tiesto | Дата: 23.12.2020 | Коментарі (0)

Місце видання: Івано-Франківськ
Видавництво: Нова Зоря
Рік видання: 2008
Кількість сторінок: 328 с.
У цій книжці охарактеризована говірка села Ковалівка Коломийського району Івано-Франківської області, яка відбиває в собі риси гуцульського і покутського говорів. Зацікавлений читач може ознайомитися із лексикою мешканців села, що зібрана і представлена в словнику. Це лексеми, яких або немає в українській літературній мові, або які мають відмінні від літературних відповідників значення та звучання. Подані тут також фразеологізми, інші сталі словосполучення, які побутують у мовленні мешканців села, зроблений аналіз особових офіційних та неофіційних назв і хресних імен ковалівчан, репрезентоване в затранскрибованих текстах живе мовлення мешканців Ковалівки. ... Читати далі »
Категорія: Словники українських діалектів | Переглядів: 63 | Додав: tiesto | Дата: 23.12.2020 | Коментарі (0)

Місце видання: Глухів
Видавництво: РВВ ГДПІ
Рік видання: 2001
Кількість сторінок: 184 с.
У монографіï в просторовому та часовому аспектах здійснене дослідження окремих тематичних груп лексики, пов’язаноï з архаïчними, життєво важливими галузями діяльності східних слов’ян. Розглядаються старожитні північні (поліські) говори, які в плані стратиграфічному консолідують просторово-часові співвідношення практично всіх періодів мовноï історіï слов’ян. Для фахівців з діалектологіï, семасіологіï, історіï мови, історіï, етнографіï, викладачів, студентів філологічних факультетів, учителів. ... Читати далі »
Категорія: Словники українських діалектів | Переглядів: 55 | Додав: tiesto | Дата: 22.12.2020 | Коментарі (0)

Стаття. In: Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae, 48/1–3 (2003), p. 135–144.
Abstract: The paper analyses the phonetic and stress system of the Maramures dialect of the Ukrainian language spoken in the village of Rona de Sus in Romania. The study is based on the material gathered during a fieldwork expedition in 2002. The paper focuses on the development of Proto-Slavic nominal and verbal stress paradigms a, b, and c as well as that of nominal stress paradigm d in the dialect which has retained free stress. Phonetic vowel lengths found in the analysed dialect can be considered quite rare-maybe a unique phenomenon in Ukrainian dialects. In the study special emphasis is laid on the connection of these phonetic vowel lengths to Proto-Slavic intonations. ... Читати далі »
Категорія: Словники українських діалектів | Переглядів: 59 | Додав: tiesto | Дата: 22.12.2020 | Коментарі (0)

Автори: Коваленко Н. Д., Коваленко Б. О.
Місце видання: Кам’янець-Подільський
Видавництво: Рута
Рік видання: 2019
Кількість сторінок: 344 с.
У посібнику подано транскрибовані тексти народного мовлення різної тематики, записані упродовж 2000-2017 рр. від носіїв волинських говірок Хмельниччини. Запропоновано перелік наукових праць для ґрунтовного вивчення визначальних рис волинського говору з навчальної дисципліни «Українська діалектологія», а також загальну тематику наукових досліджень з діалектології та етнолінгвістики, матеріалом для яких можуть слугувати подані у праці тексти.
Для студентів і викладачів філологічних факультетів закладів вищої освіти, діалектологів, учнів та вчителів-словесників. ... Читати далі »
Категорія: Словники українських діалектів | Переглядів: 69 | Додав: tiesto | Дата: 22.12.2020 | Коментарі (0)

Місце видання: Київ
Видавництво: Наукова думка
Рік видання: 1973
Кількість сторінок: 156 с.
Це перше фонологічне дослідження вокалізму південно-західних говорів української мови. Висвітлюються особливості функціонування в різних говорах опозицій (протиставлення) голосних, з'ясовуються умови й результати нейтралізації цих опозицій. Питання аналізуються з використанням матеріалів історичної та сучасної фонології української літературної мови.
Розрахована на лінгвістів, викладачів та студентів філологічних факультетів, учителів. ... Читати далі »
Категорія: Словники українських діалектів | Переглядів: 80 | Додав: tiesto | Дата: 21.12.2020 | Коментарі (0)

Місце видання: Будапешт
Видавництво: Издательство АН Венгрии
Рік видання: 1967
Кількість сторінок: 308 с.
У книзі угорського славіста Л. Деже розглядається історія формування закарпатських говірок української мови і мова східнозакарпатських писемних пам'яток XVI-XVIII ст. Детально описано мову Няговських повчань - марамороського пам'ятника XVI в. ... Читати далі »
Категорія: Словники українських діалектів | Переглядів: 69 | Додав: tiesto | Дата: 21.12.2020 | Коментарі (0)

Місце видання: Перемишль
Видавництво: Перемиський відділ ОУП
Рік видання: 2007
Кількість сторінок: 300 с.
“Перемиська бібліотека” Перемиського відділу Об’єднання українців у Польщі Том ХІ. ... Читати далі »
Категорія: Словники українських діалектів | Переглядів: 70 | Додав: tiesto | Дата: 21.12.2020 | Коментарі (0)