« 1 2 3 4 ... 11 12 »
Автор: Студент 2 курсу
Видавництво: КНУ ім. Т. Шевченка
Звіт про проходження діалектологічної практики в с. Нові Озеряни Брусилівського р-ну Житомирської обл. (дослідження діалектних особливостей окремого села України на прикладі живої мови, записаної від жителів даного села) ... Читати далі »
Категорія: Словники українських діалектів | Переглядів: 71 | Додав: tiesto | Дата: 28.12.2020 | Коментарі (0)

Місце видання: Прага
Рік видання: 1938
Кількість сторінок: 550 с.
Панькевич Іван Артемович (1887–1958) – видатний український мовознавець, фольклорист, мистецтвознавець, літературознавець, етнограф.
З Вікіпедії: "На основі зібраного з 300 сіл діалектного матеріалу вчений видав монографію «Українські говори Підкарпатської Руси і сумежних областей» (Прага, 1938), в якій подав вичерпний опис фонетичних і морфологічних явищ. До праці також додано зразки мови із 109 сіл (народні пісні, казки, оповіді, легенди, перекази, звичаї).
Монографія характеризується: описом усієї фонетичної і словозмінної системи; широким застосуванням порівняльно-історичного методу, із застосуванням прикладів із писемних пам'яток; виразним лінгвогеографічним спрямуванням.
І.Панькевич склав 5 карт, які демонстрували межі поширення характерних фонетичних і морфонологічних рис, якими відрізняються виділені групи говірок (долішньо-марамороський, ужанський, шариський, лемківський, бойківський, гуцульський говори). Наукове значення має обґрунтування І.Панькевичем висновку, що ці групи належать до українського говіркового масиву. А лінгвогеографічні спостереження Панькевича і висновки вченого стали підґрунтям для майбутніх лінгвістичних атласів Й.Дзендзелівського, В.Латти, З.Ганудель". ... Читати далі »
Категорія: Словники українських діалектів | Переглядів: 114 | Додав: tiesto | Дата: 26.12.2020 | Коментарі (0)

Місце видання: Пряшів
Рік видання: 1970
Кількість сторінок: 222 с.
Подаються зразки ділової і літературної мови словацьких українців 17-18 ст. та витяги із метрик та грамот померлих, з яких можна черпати відомості про давні імена українського населення на Словаччині, та записи на різних інших предметах. Сюди входять і епіграфічні матеріали із сусідніх українських областей і міст - з Польщі, Мадьярщини, Закарпатської області, Західної України та Румунії, бо вони служать для ліпшого освітлення історії українських закарпатських говорів. ... Читати далі »
Категорія: Словники українських діалектів | Переглядів: 67 | Додав: tiesto | Дата: 26.12.2020 | Коментарі (0)

Місце видання: Москва
Видавництво: Издательство АН СССР
Рік видання: 1958
Кількість сторінок: 164–199 с. (Статья в сборнике: Славянская филология. Т. 2 / IV Международный съезд славистов)
Іван Панькевич (1887-1958) - видатний український мовознавець і етнограф. Справжня його стаття має на меті пояснити походження українських лемківських говірок (на північ від Карпат) в історичному аспекті на підставі невеликої кількості лемківських пам'ятників мови і літератури XVI-XVIII ст. Автор дає огляд попередніх і сучасних досліджень в походженні лемківських говірок. Він пов'язує походження лемківських говірок з впливом польської мови на Прикордонні українські говірки Галицько-Волинського князівства (пізніше Перемишльської і Саноцкой земель), звідки в XIV столітті рушила українське населення на південний захід, щоб занять нові лісові простору для майбутнього скотарських господарства і створити населений пункти на підставі так званого Валаського права. До цього висновку привели автора майже однакові фонетичні та морфологічні явища, які спостерігаються в лемківських і присянських говорах. Зародилися в присянській області деякі явища польського походження заглибилися і розширилися з плином часу, коли виник український клин між польськими і словацький говорами в Нижніх Карпатах. Автор доходить висновку, що формування типового лемківського діалекту відбулося протягом XVI століття і що в основному лемківський діалект в кінці XVI століття вже склався. ... Читати далі »
Категорія: Словники українських діалектів | Переглядів: 55 | Додав: tiesto | Дата: 26.12.2020 | Коментарі (0)

Автори: Панцьо С. Є., Свистун Н. О.
Місце видання: Тернопіль
Видавництво: Редакційно видавничий відділ ТНПУ ім. В.Гнатюка
Рік видання: 2009
Кількість сторінок: 158 с.
... Читати далі »
Категорія: Словники українських діалектів | Переглядів: 62 | Додав: tiesto | Дата: 26.12.2020 | Коментарі (0)

Автори: Павлюк М., Робчук І.
Місце видання: Едмонтон; Львів; Нью-Йорк; Торонто
Видавництво: Інститут українознавства ім. Крип'якевича НАНУ
Рік видання: 2003
Кількість сторінок: 800 с.
Книга має велике наукове значення для української діялектології, історії мови та культури мови загалом. Особливо цінні діялектні дані тих говірок, територія яких протягом тривалого часу була у складі інших держав. Ці говірки функціонували у відриві від українського мовного середовища. Саме такими є українські говірки Румунії. Вони зберегли низку архаїчних особливостей у фонетиці, морфології, синтаксисі, особливо в лексиці. Збір і публікація матеріялів українських говірок Румунії на сучасному етапі стало доконечною потребою, оскільки останнім часом спостерігаємо інтенсифікацію впливів румунської мови на ментальність усіх поколінь мовців, що позначається й на структурі українських говірок. ... Читати далі »
Категорія: Словники українських діалектів | Переглядів: 47 | Додав: tiesto | Дата: 25.12.2020 | Коментарі (0)

Автори: Никончук М., Никончук О., Мойсієнко В.
Місце видання: Житомир
Видавництво: Полісся
Рік видання: 2001
Кількість сторінок: 148 с.
Описується лексика, пов'язана зі сферою народної медицини, знахарства та лікувальної магії. Зафіксовані номени локалізуються з точністю до населеного пункту за допомогою цифрової індексації, розшифрування якої подано в кінці книги. У монографії також подається алфавітний покажчик аналізованої лексики.
Для діалектологів, лексикографів, етимологів. ... Читати далі »
Категорія: Словники українських діалектів | Переглядів: 94 | Додав: tiesto | Дата: 25.12.2020 | Коментарі (0)

Автор: студентка 4 курсу
Місце видання: Донецьк
ВУЗ: ДНПУ
Рік видання: 2011
Кількість сторінок: 14 с.
Дана робота буде корисна студентам лінгвістичних вузів, філологам, етнографам, мовознавцям, ономастам. ... Читати далі »
Категорія: Словники українських діалектів | Переглядів: 48 | Додав: tiesto | Дата: 25.12.2020 | Коментарі (0)

Місце видання: Житомир
Видавництво: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка
Рік видання: 2007
Кількість сторінок: 94 с.
Книга присвячена проблемі становлення та розвитку одного з найхарактерніших явищ звукової системи української мови - ікавізмі. На численних фактах писемних пам'яток та сучасної діалектології простежено етапи вияву давніх *о, *е, *ё. Особливу увагу приділено рефлексації *о. У дослідженні на основі сучасних комп'ютерних технологій використано результати частотного аналізу артикуляції вокалів із поліських та суміжних говірок. ... Читати далі »
Категорія: Словники українських діалектів | Переглядів: 61 | Додав: tiesto | Дата: 24.12.2020 | Коментарі (0)

Автори: Миголинець О., Пискач О.
Місце видання: Ужгород
Видавництво: Ужгородський національний університет, ПЦ «Ліра»
Рік видання: 2004
Кількість сторінок: 400с.
Упорядники: МИГОЛИНЕЦЬ Ольга Федорівна, ПИСКАЧ Ольга Дмитрівна – мовознавці, авторки декількох десятків наукових праць. У збірнику вміщено діалектні тексти, записані упорядниками протягом 1995–2003 рр., а також матеріали, зібрані у XIX – XX ст. Михайлом Лучкаєм, Іваном Верхратським, Володимиром Гнатюком, Іваном Панькевичем та іншими вченими. Крім того, подаються записи із кандидатських дисертацій Петра Лизанця, Павла Чучки, рукописного словника Івана Сабадоша та ін. дослідників. Для мовознавців, студентів-філологів, істориків, етнографів, усіх, хто цікавиться українськими діалектами і Закарпаттям. ... Читати далі »
Категорія: Словники українських діалектів | Переглядів: 122 | Додав: tiesto | Дата: 24.12.2020 | Коментарі (0)