« 1 2 3 4 ... 54 55 »
Місце видання: Дніпропетровськ
Видавництво: Трансформ
Рік видання: 1992
Кількість сторінок: 25 с.
Посібник для українців, які володіють українською мовою і прагнуть поглибити свої знання мови. Навчальний посібник з комплектом платівок або аудіокасет, розрахованний на вчителів, студентів, учнів старших класів, лекторів, дикторів, журналістів телебачения та радіомовления, на всіх, хто цікавиться питаниями культури усного мовления.

У звуковому посібниковi /комплектi платівок або аудіокасет/ викладено літературнi норми вимови всіх голосних i приголосних звуків та звукосполучень, діалектнi відмінностi iх вимови, а також долучено вправи на закріплення нормативноi вимови.

Фонограма виготовлена фірмою грамзапису Аудіо Україна.

Микола Іванович Погрібний — лексикограф, автор «Словника наголосів» та «Орфоепічного словника» української мови. ... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 98 | Додав: tiesto | Дата: 24.05.2021 | Коментарі (0)

Місце видання: Київ
Видавництво: Радянський письменник
Рік видання: 1970
Кількість сторінок: 182 с.
Посібник для українців, які володіють українською мовою і прагнуть поглибити свої знання мови. Книгу адресовано тим, хто дбає про культуру мови й прагне запобігти помилковому слововживанню, перебороти лексичну розбіжність у визначенні однакових понять, уникнути невластивих українській мовній традиції зворотів і висловів.У пошуках найкращого мовного еквівалента автор звертається до прикладів з класичної й сучасної літератури, фольклору й живого народного мовлення, розмірковує про багатющу скарбницю мовної спадщини українського народу.Книга призначена для мовознавців, викладачів, студентів, журналістів. ... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 54 | Додав: tiesto | Дата: 24.05.2021 | Коментарі (0)

Місце видання: Київ
Видавництво: Кобза
Рік видання: 1994
Кількість сторінок: 152 с.
Самовчитель для українців, які володіють українською мовою і прагнуть поглибити свої знання мови. «Секрети української мови» — це популярна розповідь про самобутні риси української мови, великою мірою знівельовані під дією асиміляторських заходів. Автор розглядає усі сфери «мовного господарства», зачеплені ерозією: ортоепію, лексику, словотвір, правопис і частково граматику. Описано методи, застосовувані для упослідження українського слова. Наведено поради, як долати дискримінаційну спадщину минулого. Велику увагу приділено невикористаним можливостям українського словотвору Додано словнички репресованої та безпідставно занедбаної української лексики.
«Секрети української мови» розраховано на широке коло шанувальників рідного слова, від школярів до державних діячів. ... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 68 | Додав: tiesto | Дата: 22.05.2021 | Коментарі (0)

Автори: Гнатюк Л.П., Бас-Кононенко О.В.
Місце видання: Київ
Видавництво: Знання-Прес
Рік видання: 2006
Кількість сторінок: 266 с.
Посібник для україномовних українців, які прагнуть вдосконалити свої знання мови. У пропонованому посібнику послідовно висвітлено основні розділи курсу сучасної української мови. Його перевагою є системний виклад матеріалу, який органічно поєднується з практичними завданнями різноманітного характеру. Посібник містить численні схеми мовного аналізу, приклади, які не тільки полегшують засвоєння теорії, а й сприяють узагальненню і систематизації набутих у школі знань, глибшому розумінню внутрішніх закономірностей мови, спонукають читача до пошуку шляхів розв'язання поставлених творчих завдань. ... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 66 | Додав: tiesto | Дата: 22.05.2021 | Коментарі (0)

Автори: Косенко Н., Вакуленко Т.
Місце видання: Харків
Видавництво: Клуб сімейного дозвілля
Рік видання: 2007
Кількість сторінок: 241 с.
Посібник з української мови для російськомовних українців України, Росії, Казахстану, Білорусі, Молдови, Киргизстану, Узбекистану, Таджикистану, Туркменістану, Литви, Латвії, Естонії, Грузії, Азербайджану та Вірменії.
Пропонований посібник допоможе уникнути типових мовних помилок, навчить правильно говорити й писати українською, підкаже, яке саме слово чи сталий вислів доречно вжити в певній ситуації.
У розділі «Труднощі українського слововживання (антисуржик)» подано слова, лексичне значення яких часто плутають, а також лексеми, що вживаються неправильно І є русизмами. До пояснення наведено приклади (сталі вирази або речення), де правильно вжито відповідне слово або його форма. Для зручності користування і для швидшого знаходження потрібного слова у книжці подано алфавітний покажчик до цього розділу.
Відповіді на питання, як правильно перекласти українською прийменникові сполуки з російської мови, можна знайти у другому розділі. До деяких сполук у дужках курсивом дається застереження щодо неправильного перекладу. За тим самим принципом будується і розділ «Уживання сталих виразів в українській мові».
Але знання значення слова і його доречне вживання не завжди є запорукою правильного мовлення. Адже помилки можуть трапитися вже на етапі поєднання слів у речення: сміються наді мною, захворів грипом, дякуємо вас...
Часто у повсякденному житті, з екранів телевізорів та з радіо-ефіру можна почути: жалюзі, індустрія, оптовий, квартал, каталог, листопад, кажу... Аби запобігти прикрим випадкам неправильного наголошення слів, радимо прочитати розділ «Наголос у складних випадках».
Посібник розраховано на широке коло читачів: передусім на початківців, які роблять лише перші кроки на шляху опанування української мови, а також на шанувальників українського слова, тих, хто прагне досконало знати і правильно говорити рідною мовою.

Пособие по украинскому языку для русскоязычных украинцев Украины, России, Казахстана, Беларуси, Молдовы, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии, Азербайджана и Армении.
Предлагаемое пособие поможет избежать типичных речевых ошибок, научит правильно говорить и писать на украинском, подскажет, или само слово или устойчивое выражение уместно употребить в определенной ситуации.
В разделе «Трудности украинского слово употребления (Антисуржик)» подано слова, лексическое значение которых часто путают, а також лексемы, что употребляются неправильно и являются русизмами. Для объяснения приведите примеры (Устойчивые выражения или предложения), где правильно употребить соответствующее слово или его форму. Для удобства пользования и для быстрого нахождения нужного слова в книге представлены алфавитный указатель к этому разделу.
ОТВЕТЫ на вопросы, как правильно перевести на украинский сочетания слов русского языка, можно найти в другом разделе. К некоторым сочетаниям в скобках курсивом дается предостережение относительно неправильного перевода. По тому же принципу строится и раздел «употребление устойчивых выражений в украинском языке».
Но знание значения слова и его уместное употребления не всегда является залогом правильной речи. Ведь ошибки могут случиться уже на этапе сочетание слов в предложении: Смеются надо мной, заболел гриппом, спасибо вам ... 
Часто в повседневной жизней, с экранов телевизоров и из радио-эфира можно услышать: жалюзи, индустрия, оптовый, квартал, каталог, ноябрь, говорю ... Чтобы предотвратить  случаи неправильного ударения слов, советуем прочитать раздел «Ударение в сложных случаях».
Пособие рассчитано на широкий круг читателей: прежде всего на начинающих, которые делают лишь первые шаги на пути освоения украинского языка, а також поклонников украинского слова, тех, кто стремится в совершенстве знать и правильно говорить на родном языке. ... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 71 | Додав: tiesto | Дата: 12.05.2021 | Коментарі (0)

Автори: Архангельская А. М., Левченко Е. П., Мокиенко В. М.
Місце видання: Санкт Петербург
Видавництво: КАРО
Рік видання: 2017
Кількість сторінок: 336 с.
Посібник з української мови для російськомовних українців України, Росії, Казахстану, Білорусі, Молдови, Киргизстану, Узбекистану, Таджикистану, Туркменістану, Литви, Латвії, Естонії, Грузії, Азербайджану та Вірменії.
Пропонований навчальний посібник призначений для студентів, які вивчають українську мову в університетах, які бажають вивчити українську мову або вдосконалити вже наявні знання.
Книга складається з трьох розділів. У першому у формі таблиць і коментарів до них наводяться основні відомості з граматики української мови, до другого розділу включено 11 уроків, кожен з яких присвячений будь-якій розмовній темі. У третій розділ входить українсько-російський тематичний словник та тексти для самостійної роботи над кожною із запропонованих тем.

Пособие по украинскому языку для русскоязычных украинцев Украины, России, Казахстана, Беларуси, Молдовы, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии, Азербайджана и Армении.
Предлагаемое учебное пособие предназначено для студентов, изучающих украинский язык в университетах, желающих изучить украинский язык или усовершенствовать уже имеющиеся знания.
Книга состоит из трех разделов. В первом в форме таблиц и комментариев к ним приводятся основные сведения по грамматике украинского языка, во второй раздел включены 11 уроков, каждый из которых посвящен какой-либо разговорной теме. В третий раздел входит украинско-русский тематический словарь и тексты для самостоятельной работы над каждой из предложенных тем. ... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 56 | Додав: tiesto | Дата: 12.05.2021 | Коментарі (0)

Місце видання: Київ
Видавництво: Державне видавництво технічної літератури
Рік видання: 1960
Кількість сторінок: 513 с.
Книга знайомить читачів з стравами української народно! кухні, рецептура яких розроблена на основі поєднання відновлено! рецептури старих українських страв з найпоширенішою тепер у Київській, Закарпатській, Львівській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій га Херсонській областях.
В книзі наведено рецептуру та способи приготування в домашніх умовах страв та напоїв різноманітних кулінарних виробів української кухні.
Розрахована на широке коло читачів. ... Читати далі »
Категорія: Рецепти української кухні (книги) | Переглядів: 80 | Додав: tiesto | Дата: 28.04.2021 | Коментарі (0)

Місце видання: Львів
Видавництво: Оріяна-нова
Рік видання: 1998
Кількість сторінок: 558 с.
В основу книги покладено відродження української національної кухні, технології приготування давніх традиційних страв.
Подано товарознавчу класифікацію овочів, грибів, риби, м'яса, птиці, описано значення їх у харчуванні людини. Висвітлено раціональні способи кулінарної обробки продуктів, її вплив на якість готової продукції. Наведено способи і методи приготування та подавання страв, напоїв, виробів з тіста, вимоги до їхньої якості, терміни реалізації. Окремий розділ присвячено лікувальному харчуванню. ... Читати далі »
Категорія: Рецепти української кухні (книги) | Переглядів: 148 | Додав: tiesto | Дата: 28.04.2021 | Коментарі (0)

Місце видання: Харків
Видавництво: Клуб сімейного дозвілля
Рік видання: 2015
Кількість сторінок: 145 с.
Українська кухня – така сама культурна спадщина українців, як і мова, література, мистецтво, це здобуток, яким треба пишатися і про який не слід забувати. Українська кухня складалася протягом століть і з давніх-давен відзначалася різноманітністю страв, їхніми високими смаковими та поживними якостями. Більшість рецептів мають складну рецептуру, їм властиві комбіновані способи приготування. ... Читати далі »
Категорія: Рецепти української кухні (книги) | Переглядів: 60 | Додав: tiesto | Дата: 28.04.2021 | Коментарі (0)

Автор: Григорій Олександрович Дубовіс
Місце видання: Харків
Видавництво: Фоліо
Рік видання: 2006
Кількість сторінок: 591 с.
Рецепти яких страв ви очікуєте знайти в книзі «Українська кухня»? Ну звичайно ж, борщу, пампушок, вареників, галушок. А ще? А ще тут зібрано велику кількість рецептів питомо українських страв — і відомих усім, і незаслужено забутих. Якщо у вас вдома буде ця книжка, ви зможете приготувати практично всі страви, адже це — повне зведення рецептів національної кухні України XVIII — XXI століть. Головне — захотіти. І ще: уся ця смакота з апетитними назвами готується зі звичайних продуктів — із м'яса, риби, овочів, ягід — наших, рідних, земних. А виходить щось неземне, чарівне. Спробуйте! ... Читати далі »
Категорія: Рецепти української кухні (книги) | Переглядів: 81 | Додав: tiesto | Дата: 22.04.2021 | Коментарі (0)