Місце видання: Вiннiпег
Видавництво: Українська вільна академія наук
Рік видання: 1964
Кількість сторінок: 17 c.
Любачівщина - це тепер територія Польщі - Надсяння. З метою зібрати назвознавчі матеріяли серед української еміґрації Мовознавна Група Української Вільної Академії Наук розіслала по більших скупченнях українців запитник для збирання матеріялів до українського особового й місцевого назовництва. Запитник виготовив др. Яр. Рудницький у 1946 р. В основі був це поширений квестіонар його докторської дисертації "Nazwy Geograficzne Bojkowszcsyzne", Львів, 1939, стор. 8. Запитник У.В.А.Н. розіслано в 1947 р. на адреси окремих людей у західній Європі, головно в Німеччині. Його передруковано йще раз і розіслано в 1951 р. в Канаді й С.Ш.А. У висліді одержано около 250 відповідей із цінним матеріялом, що жде свого опрацювання. Між тими, що давали відповіді на запитник, був Василь Грабець. Його матерiял друкуємо в цьому випускові нашої серії. ... Читати далі »
Категорія: Словники українських діалектів | Переглядів: 63 | Додав: tiesto | Дата: 17.12.2020 | Коментарі (0)

Місце видання: Ужгород
Видавництво: Ґражда
Рік видання: 2010
Кількість сторінок: 146 с.
У пропонованій праці здійснено лексиколого-етимологічний, словотвірний та лінгвогеографічний аналіз назв їжі й кухонного начиння в українських говорах Карпат. Матеріалом дослідження послужили польові записи у 82 населених пунктах Українських Карпат, а також лексичні матеріали діалектних словників, лінгвістичних атласів карпатських та інших українських говорів, етимологічного, історичних та інших словників української мови, словників ішних слов'янських і неслов'янських мов тощо.
Також до монографії входить атлас назв їжі й кухонного начиння в українських карпатських говорах, але в цьому файлі він відсутній. ... Читати далі »
Категорія: Словники українських діалектів | Переглядів: 98 | Додав: tiesto | Дата: 17.12.2020 | Коментарі (0)

Автори: Глушко М., Хомчак Л.
Місце видання: Львів
Рік видання: 2017
Кількість сторінок: 592 с.
Територія Надсяння охоплює Мостиський, Яворівський (окрім його крайньої східної смуги), західну частину Городоцького, північну смугу Самбірського і Старосамбірського районів Львівської області.В статті висвітлено історію дослідження говірок Надсяння, окреслено межі надсянського говору, вказується на риси сучасних говірок та специфіку родинно-обрядової лексики Надсяння. ... Читати далі »
Категорія: Словники українських діалектів | Переглядів: 67 | Додав: tiesto | Дата: 17.12.2020 | Коментарі (0)

Автори: Глуховцева К. Д., Лєснова В. В., Ніколаєнко І. О.
Місце видання: Луганськ
Видавництво: ДЗ Луганський національний університет імені Тараса Шевченка („ЛНУ імені Тараса Шевченка”)
Рік видання: 2011
Кількість сторінок: 424 с.
У книзі подано діалектні тексти, записані впродовж 1998 – 2010 рр. від жителів Луганської області (переважно в північних її районах, що історично належали до Східної Слобожанщини). У розповідях репрезентовано історію населених пунктів краю, вірування, обряди, господарську діяльність. Для мовознавців, студентів-філологів, істориків, етнографів. У цій збірці текстів поміщено записи усного мовлення жителів північних районів Луганщини (охоплено 61 н. пп.). Матеріал зібрано в кінці ХХ на початку ХХІ століття. Це переважно розповіді про життєву долю людей краю, родину, звичаї, обряди (народження, весільний, похоронний), спосіб життя, розваги, відпочинок. Звичною темою для жителів є господарювання, вирощування сільськогосподарських культур, збирання врожаю, тваринництво, домашнє господарство. Духовна культура зафіксована в розповідях про церкву, вірування, знахарство, народний календар, прикмети. В окремих розповідях ідеться про різні види господарської діяльності, ремесла, поширені на терені Слобожанщини, професії, вербування людей на роботу тощо.
У спогадах про минуле старожили розповідають про голод, роки війни, відправляння жителів до Німеччини, життя на окупованій території, бідність.
Сподіваємося, що новий фактаж, який містить ця книга, стане своєрідною пам’яткою, у якій зафіксовано особливості усного мовлення жителів краю на зламі століть. ... Читати далі »
Категорія: Словники українських діалектів | Переглядів: 108 | Додав: tiesto | Дата: 17.12.2020 | Коментарі (0)

Місце видання: Москва
Видавництво: б.и.
Рік видання: 1995
Кількість сторінок: 95 с.
Г.Ю.Геровский (1886–1959) — карпаторусский лингвист, этнограф, педагог. В течение многих лет изучал народные говоры Подкарпатской Руси, побывал во многих сёлах края. В результате этой кропотливой работы появилось сочинение «Язык Подкарпатской Руси» и первая диалектологическая карта русинского Подкарпатья, впервые напечатанные на чешском языке (Georgij Gerovskij, «Jazyk Podkarpatské Rusi I., Lidová řeč Podkarpatské Rusi» (s mapou nářečí Podkarpatské Rusi), Československá vlastivěda, díl III. — Jazyk, stránky 480—517, Praha 1934). ... Читати далі »
Категорія: Словники українських діалектів | Переглядів: 78 | Додав: tiesto | Дата: 17.12.2020 | Коментарі (0)

Місце видання: Львів
Рік видання: 1899
Кількість сторінок: 276 c.
Граматика
Взорцї бесїди угорских Руснаків
Словарець ... Читати далі »
Категорія: Словники українських діалектів | Переглядів: 66 | Додав: tiesto | Дата: 17.12.2020 | Коментарі (0)