Місце видання: Пряшів
Видавництво: EXCO s.r.o.
Рік видання: 2001
Кількість сторінок: 216 с.
У цьому атласі скартографовано три тематичні шари лексики: будівництва, транспорту та упряжі. Це назви традиційного селянського народного будівництва, починаючи фундаментами і кінчаючи замком. Сюди входять назви різних приміщень з їх окремими деталями, назви різних видів студень і їх деталей, назви будівельного і покривального матеріалів, назви різних видів плотів і т.п. ... Читати далі »
Категорія: Словники українських діалектів | Переглядів: 72 | Додав: tiesto | Дата: 11.12.2020 | Коментарі (0)

Автори: Сердега Р. Л., Сагаровський А. А.
Місце видання: Харків
Видавництво: ХНУ імені В. Н. Каразіна
Рік видання: 2011
Кількість сторінок: 156 с.
У посібнику відповідно до чинної програми з української діалектології викладено теоретичний матеріал, що охоплює в основному вступні розділи курсу, які супроводжуються запитаннями і завданнями для самоконтролю, що сприятимуть закріпленню вивченого. Практична ж частина спрямована на випрацювання у студентів навичок і вміння спостерігати, аналізувати і класифікувати діалектні явища різних рівнів. У посібникові подано говіркові тексти, вправи, контрольні завдання, опрацювання яких теж сприятиме виробленню відповідних навичок.
Для студентів філологічних факультетів і викладачів вищих навчальних закладів. ... Читати далі »
Категорія: Словники українських діалектів | Переглядів: 82 | Додав: tiesto | Дата: 11.12.2020 | Коментарі (0)

Місце видання: Вінниця
Видавництво: Нілан-ЛТД
Рік видання: 2013
Кількість сторінок: 191 с.
Навчальний посібник побудовано відповідно до сучасних концепцій викладання дисциплін лінгвістичного циклу. У ньому відповідно до трьох виокремлених змістових модулів подано матеріали лекцій, плани практичних занять, перелік питань і завдань для самостійної роботи, різнорівневі. Посібник містить перелік питань до заліку, список основної й додаткової літератури. Засвоєнню студентами теоретичного матеріалу, формуванню практичних умінь і навичок сприятимуть запропоновані запитання для самоконтролю, короткий термінологічній словник. Для студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто прагне поглибити знання про рідну мову. ... Читати далі »
Категорія: Словники українських діалектів | Переглядів: 61 | Додав: tiesto | Дата: 11.12.2020 | Коментарі (0)

Місце видання: Одеса
Видавництво: Друкарня Одеського держуніверситету ім. І. І. Мечникова
Рік видання: 1962
Кількість сторінок: 126 с.
Учбовий посібник для студентів-заочників. В нарисі коротко характеризується більшість праць з української діалектології з 1917 до 1961 p., які друкувалися в СРСР, і тільки деякі, що публікувалися поза межами СРСР. Автор свідомий того, що в його праці деякі питання української діалектології висвітлені побіжно, недостатньо, а деякі й зовсім не висвітлені. Доповнити й усунути хиби цієї першої спроби описати розвиток української діалектології — завдання майбутніх дослідників. ... Читати далі »
Категорія: Словники українських діалектів | Переглядів: 67 | Додав: tiesto | Дата: 11.12.2020 | Коментарі (0)

Місце видання: Миколаїв
Видавництво: Видавництво ЧДУ ім. Петра Могили
Рік видання: 2010
Кількість сторінок: 128 с.
Посібник Т. В. Монахової «Українська діалектологія» уміщує робочу навчальну програму дисципліни, список літератури до курсу, короткий діалектологічний словник, плани шести практичних занять і завдання до них, приклади контрольних завдань і екзаменаційних питань.
Навчальний посібник охоплює всі ключові аспекти діалектологічної науки, відповідно до яких складається з таких тематичних модулів, як: «Діалектологія як розділ мовознавства», «Вивчення української мови у просторовій проекції», «Фонетичні особливості діалектної мови», «Українська діалектна лексика», «Морфологія української діалектної мови», «Діалектний синтаксис української мови». Така структура курсу дозволяє реалізувати мету й завдання навчальної дисципліни, сприяє формуванню відповідних умінь і навичок студентів. ... Читати далі »
Категорія: Словники українських діалектів | Переглядів: 125 | Додав: tiesto | Дата: 11.12.2020 | Коментарі (0)

Місце видання: Київ
Видавництво: Радянська школа
Рік видання: 1960
Кількість сторінок: 276 с.
Автор досліджує східно-карпатський і покутський діалекти, їх походження і відношення до української літературної мови. ... Читати далі »
Категорія: Словники українських діалектів | Переглядів: 80 | Додав: tiesto | Дата: 11.12.2020 | Коментарі (0)

Місце видання: Москва
Видавництво: Наука
Рік видання: 1973
Кількість сторінок: 400 с.
В книге на материале украинских диалектов разрабатывается идея диалектного языка как метасистемы, с помощью которой выясняется, на чем основана возможность общения на разных диалектах в рамках одного языка. ... Читати далі »
Категорія: Словники українських діалектів | Переглядів: 53 | Додав: tiesto | Дата: 11.12.2020 | Коментарі (0)

Місце видання: Київ
Видавництво: Радянська школа
Рік видання: 1955
Кількість сторінок: 316 с.
Жилко Федот Трохимович (1916–1995) – відомий український діалектолог; розробив концепцію і керував підготовкою, був одним з авторів і ре­дакторів «Атласу укра­їнської мови». Ця книга – перший підручник з української діалектології для філологічних спеціальностей. ... Читати далі »
Категорія: Словники українських діалектів | Переглядів: 103 | Додав: tiesto | Дата: 11.12.2020 | Коментарі (0)