Місце видання: Луцьк
Видавництво: Вежа
Рік видання: 2004
Кількість сторінок: 764 с.
У монографії вперше здійснено системне дослідження іменного словотвору західнополіського діалекту, говірки якого побутують на території трьох держав: волинсько-поліські – в Україні, берестейсько-пінські – у Республіці Білорусь, підляські – у Республіці Польща.
Аналіз зроблено на багатому діалектному матеріалі, більша частина якого – це авторові записи. Докладно схарактеризовано словотворення кожної іменної частини мови – іменника, прикметника, числівника та займенника. Виділено основний вияв словотворчого афікса і його фонетичні варіанти, що постали внаслідок фонетичних особливостей говірок. Зроблено кваліфікацію словотвірних типів іменників та прикметників, виявлені деривати з рідковживаними афіксами та уніфіксами, а також оказіональні утворення. Стверджено більшу відкритість і вільність діалектного словотворення, великий ступінь варіативності.
Запропонована і перевірена на практиці методика аналізу говіркового словотворення може бути використана при дослідженні інших українських діалектів. ... Читати далі »
Категорія: Словники українських діалектів | Переглядів: 72 | Додав: tiesto | Дата: 14.12.2020 | Коментарі (0)

Місце видання: Луцьк
Видавництво: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Рік видання: 2012
Кількість сторінок: 257 с.
"Західнополіська діалектологія" призначена для студентів спеціальності "Українська мова і література" як додатковий посібник для поглибленого вивчення особливостей говірок території Західного Полісся. Схарактеризовані всі мовні рівні західнополіських говірок, особлива увага звернута на питання, які стисло або недостатньо викладені в інших посібниках ("Соціальні діалекти", "Функціонування онімів у говірковому оточенні" та ін.). Більшість прикладів узято зі зв’язного мовлення поліщуків, на основі яких студенти повинні зробити узагальнення та висновки.
Для студентів Волинського національного університету імені Лесі Українки (ВНУ), Рівненського державного гуманітарного університету (РДГУ), Брестського державного університету імені Олександра Пушкіна (БрГУ), Університету Марії Кюрі-Склодовської (UMCS) та Люблінського Католицького університету (KUL), а також усіх, хто цікавиться народною мовою. ... Читати далі »
Категорія: Словники українських діалектів | Переглядів: 76 | Додав: tiesto | Дата: 14.12.2020 | Коментарі (0)

Місце видання: Луцьк
Видавництво: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 236 с.
У монографії схарактеризована діалектна лексика в часі та просторі всіх частин Західного Полісся - Волинського Полісся (Україна), Берестейщини та Пінщини (Республіка Білорусь) і Підляшшя (Республіка Польща). Проаналізовані твори Лесі Українки, М.Олійника, В.Лазарука,
М. Нестерчука, В.Лиса та ін., у яких автори вміло використовували
західнополіські говіркові слова, надаючи творам місцевий колорит. Окремо висвітлено питання про творення західнополіських літературних мікромов та про спроби запровадження латинки для записування підляських говірок.
Для діалектологів, істориків мови, етнографів, фольклористів, студентів й аспірантів та всіх, хто цікавиться народною мовою. ... Читати далі »
Категорія: Словники українських діалектів | Переглядів: 70 | Додав: tiesto | Дата: 14.12.2020 | Коментарі (0)