Місце видання: Київ
Видавництво: Вища школа
Рік видання: 1980
Кількість сторінок: 247 с.
Посібник складається із вступу і двох частин. У «Вступі» розглядаються загальнотеоретичні питання курсу, передбачені програмою. Основу книжки становить її перша частина «Фонетика, граматика й лексика української діалектної мови», в якій повніше, ніж це було в існуючих досі посібниках, висвітлюються питання діалектної фонетики, морфології, синтаксису й лексики. Друга частина «Діалектні групи і говори української мови» є підсумковим оглядом діалектного членування української мови.
Посібник розраховано на студентів філологічних факультетів університетів і педагогічних інститутів. ... Читати далі »
Категорія: Словники українських діалектів | Переглядів: 221 | Додав: tiesto | Дата: 09.12.2020 | Коментарі (0)

Місце видання: Київ
Видавництво: Наукова думка
Рік видання: 1985
Кількість сторінок: 164 с.
У монографії висвітлюється лексико-семантична система української мови ХIV—ХVIII ст., у тому числі українська антропонімія, а також діалектна лексика. Дослідження базується на великому матеріалі, зібраному із давніх українських писемних пам'яток та сучасних українських говірок. Використовуються дані словникового складу давньоруської, сучасної української та інших слов'янських мов. Для науковців — філологів та істориків, викладачів вузів, аспірантів та студентів. ... Читати далі »
Категорія: Словники українських діалектів | Переглядів: 55 | Додав: tiesto | Дата: 09.12.2020 | Коментарі (0)

Місце видання: Івано-Франківськ
Видавництво: Місто НВ
Рік видання: 2015
Кількість сторінок: 372 с.
У монографії розглянуто функції діалектизмів у художньому тексті, виявлено типологію зв’язків територіальних діалектів і художньої мови, яка ґрунтується на специфіці використання діалектних одиниць у мові художньої літератури, висвітлено особливості вживання різнорівневих діалектизмів у белетристичних текстах періоду становлення літературної мови та в сучасних текстах, охарактеризовано репрезентативні групи гуцульської діалектної лексики в художній літературі та коломийках. Подано концепцію та принципи укладання словника “Гуцульська діалектна лексика в українській художній мові”, опрацювання у ньому семантики діалектного слова, фраземіки, онімної лексики.
Для мовознавців, викладачів, аспірантів та вчителів. ... Читати далі »
Категорія: Словники українських діалектів | Переглядів: 113 | Додав: tiesto | Дата: 09.12.2020 | Коментарі (0)