04:37
Makarova H. - Learn Ukrainian: An Elementary Practical Course In Conversational Ukrainian

Автори: Makarova H. I. Palamar L. M. Prisyazhnyuk M. K.
Україномовна назва: Вивчайте українську мову
Місце видання: Київ
Видавництво: Вища школа
Рік видання: 1975
Кількість сторінок: 255 с.
Український самовчитель для англомовних українців США, Канади та Австралії. Текст української мови для початківців, що складається з двох частин. Розглядає український алфавіт та вимову, включаючи наголос та інтонацію, на дев’яти уроках першої частини. Описує граматику на двадцять одному уроці другої частини, яка охоплює такі теми, як відмінювання іменників та форми відмінка, дієвідміни дієслів, прикметників, числівників, зазначення часу, займенників тощо. Містить вступ, який коротко узагальнює зміст уроку. Дає пояснювальні записки та вправи до уроків у першій частині. Дає примітки англійською мовою та приклади українською мовою, часто перекладається у формі діаграми чи таблиці. Включає малюнки для уточнення словникового запасу та граматичних моментів, висвітлених у тексті. Містить такі вправи, як ідентифікаційні тренування, усні повтори, вправи з трансформації та заміни, тренування з питань та відповідей, практика читання та практикована композиція / бесіда. Дотримується того самого формату для другої частини, за винятком: уроки починаються з кількох діалогів українською та українсько-англійською лексикою, а додаткові діалоги доповнюють тексти читання у вправах. Містить два оглядові розділи з поясненнями та вправами. Включає ключ відповіді до вправ та українсько-англійський глосарій (із формами відмінків та похідними). Також включає Додаток українсько-англійської лексики для днів тижня, сезонів та місяців року, особисті імена, що використовуються в тексті, кольори та цифри.

Ukrainian self-teacher for English-speaking Ukrainians in the USA, Canada and Australia. A beginner's text of the Ukrainian language comprising two parts. Treats the Ukrainian alphabet and pronunciation, including stress and intonation, in the nine lessons of part one. Provides diagrams of the speech organs. Describes grammar in the twenty-one lessons of part two which covers such topics as noun declension and case forms, verb conjugations, adjectives, numerals, telling the time, pronouns, etc. Contains an introduction that briefly summarizes the lesson contents. Provides explanatory notes and exercises for the lessons in part one. Gives notes in English and examples in Ukrainian, often translated and in chart or table form. Includes drawings to clarify vocabulary and grammatical points covered in the text. Contains exercises such as identification drills, oral repetition, transformation and substitution drills, question and answer drills, reading practice, and guided composition/conversation practice. Follows the same format for part two except: lessons begin with several dialogues in Ukrainian and a Ukrainian-English vocabulary, and additional dialogues supplement the reading texts in the exercises. Contains two review chapters with explanations and exercises. Includes an answer key to the exercises, and a Ukrainian-English glossary (with case forms and derivatives). Also includes an Appendix of Ukrainian-English lexicons for the days of the week, seasons and months of the year, personal names used in the text, colors, and numerals.

 Завантажити книгу Makarova H. - Learn Ukrainian: An Elementary Practical Course In Conversational Ukrainian PDF 39,4 МБ
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 64 | Додав: tiesto | Теги: USA, english language, Canada, self-taught, ukrainian language, Makarova, download, LANGUAGE LEARNING | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar