Автор: Таланов О. С.
Україномовна назва: Українсько-польський розмовник
Місце видання: Київ
Видавництво: Арій
Рік видання: 2010
Кількість сторінок: 224 с.
Український розмовник для полякомовних українців Польщі. Українсько-польський розмовник призначений передусім для громадян України та українців інших країн, які виїжджають до Польщі, а також для школярів, студентів і всіх, хто вивчає польську мову. Він включає найуживаніші слова та словосполучення, а також корисну для туристів інформацію країнознавчого характеру.
Українською та польською мовами.

Ukraiński rozmówki dla polskojęzycznych Ukraińców w Polsce. Rozmówki ukraińsko-polskie przeznaczone są przede wszystkim dla podróżujących do Polski obywateli Ukrainy i Ukraińców z innych krajów, a także dla uczniów, studentów i wszystkich uczących się języka polskiego. Zawiera najczęściej używane słowa i zwroty, a także przydatne informacje dla turystów o charakterze historycznym.
W języku ukraińskim i polskim. ... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 57 | Додав: tiesto | Дата: 17.11.2020 | Коментарі (0)

Автор: Русанівський В. М.
Україномовна назва: Українсько-польський розмовник
Місце видання: Київ, Ірпінь
Видавництво: ВТФ "Перун"
Рік видання: 2011
Кількість сторінок: 336 с.
Український розмовник для полякомовних українців Польщі. Українсько-польський розмовник є практичним посібником з вивчення польської мови, зокрема з розвитку навичок усного мовлення.
Призначений для широкого загалу користувачів: учнів загальноосвітніх навчальних закладів, студентів, викладачів, туристів, бізнесменів, усіх, хто зацікавлений у вивченні польської мови. Розмовником можуть користуватися також іноземці, які вивчають українську мову.

Ukraiński rozmówki dla polskojęzycznych Ukraińców w Polsce. Rozmówki ukraińsko-polskie to praktyczny przewodnik do nauki języka polskiego, w szczególności do rozwijania umiejętności mówienia.
Przeznaczony dla szerokiego grona użytkowników: uczniów szkół ponadgimnazjalnych, uczniów, nauczycieli, turystów, biznesmenów, wszystkich zainteresowanych nauką języka polskiego. Z rozmówek mogą również korzystać obcokrajowcy uczący się języka ukraińskiego. ... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 52 | Додав: tiesto | Дата: 17.11.2020 | Коментарі (0)

Місце видання: Київ
Видавництво: Веселка
Рік видання: 2003
Кількість сторінок: 289 с.
Український розмовник для португаломовних українців Бразилії. Цей розмовник пропонує широкий спектр тем, які охоплюють усі сфери повсякденного життя в португаломовному світі. Його розраховано як на туристів, так і на ділових людей. Він стане у пригоді також студентам та всім тим, хто вивчає португальську або українську мову.

Livro de frases ucraniano para ucranianos falantes de português no Brasil. Este livro de frases oferece uma ampla gama de tópicos que cobrem todas as áreas da vida cotidiana no mundo de língua portuguesa. Ele é projetado para turistas e empresários. Também será útil para estudantes e todos aqueles que estudam português ou ucraniano. ... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 51 | Додав: tiesto | Дата: 17.11.2020 | Коментарі (0)

Автор: Баранцев К. Т.
Україномовна назва: Англо-український фразеологічний словник
Місце видання: Київ
Видавництво: Знання
Рік видання: 2005
Кількість сторінок: 1056 с.
Український словник для англомовних українців США, Канади та Австралії. Словник містить близько 30 000 англійських стійких словосполучень, серед яких є ідіоматичні вирази, прислів'я і приказки, "крилаті вислови" та інші фразеологічні одиниці. Фразеологічні вирази розміщені в алфавітному порядку. Після кожного виразу або обороту приведено його український відповідник (переклад, аналог або еквівалент). Переважна більшість фразеологічних одиниць словника ілюстрована прикладами з творів класиків і сучасних письменників. Словник призначений для студентів, аспірантів, вчителів, перекладачів, журналістів, науковців, усіх, хто вивчає англійську мову і працює над перекладами, текстами та ін.

Ukrainian dictionary for English-speaking Ukrainians in the USA, Canada and Australia. The dictionary contains about 30,000 English stable phrases, among which are idiomatic expressions, proverbs and sayings, "winged expressions" and other phraseological units. Phraseological expressions are arranged in alphabetical order. After each expression or turn, its Ukrainian equivalent (translation, analogue or equivalent) is given. The vast majority of phraseological units of the dictionary are illustrated with examples from the works of classics and modern writers. The dictionary is intended for students, graduate students, teachers, translators, journalists, scholars, anyone who studies English and works on translations, texts, etc. ... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 183 | Додав: tiesto | Дата: 17.11.2020 | Коментарі (0)

Автор: Щербакова Н.
Україномовна назва: Англо-український та українсько-англійський словник
Місце видання: Харків
Видавництво: Фоліо
Рік видання: 2001
Кількість сторінок: 795 с.
Український словник для англомовних українців США, Канади та Австралії. Словник містить понад 65 тисяч найуживаніших слів англійської і української мов. Лексику, орфографію та транскрипцію подано відповідно до сучасних норм. Словник збагачений термінами й поняттями із багатьох галузей, зокрема це промисловість, комп'ютерний, медичний, юридичний, соціологічний, філософський, мистецький, військовий, спортивний та інші напрями. Переважна більшість статей як англо-української, так і українсько-англійської частини включає велику кількість прикладів, які дозволяють краще зрозуміти значення слова.
Видання розраховано на широке коло користувачів: викладачів та студентів вищої школи, слухачів курсів англійської мови, вчителів й учнів середніх і спеціальних навчальних закладів.

Ukrainian dictionary for English-speaking Ukrainians in the USA, Canada and Australia. The dictionary contains over 65,000 most commonly used words in English and Ukrainian languages. Vocabulary, spelling and transcription are presented in accordance with modern norms. The dictionary is enriched with terms and concepts from many fields, including industry, computer, medical, legal, sociological, philosophical, artistic, military, sports and other areas. The vast majority of articles in both the English-Ukrainian and Ukrainian-English parts include a large number of examples that allow a better understanding of the meaning of the word.
The publication is designed for a wide range of users: teachers and students of high school, students of English language courses, teachers and students of secondary and special schools. ... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 58 | Додав: tiesto | Дата: 17.11.2020 | Коментарі (0)