Автори: Віталій Малишев, Олег Петраковський
Україномовна назва: Новий англо-український та українсько-англійський словник
Місце видання: Харків
Видавництво: Друкарський центр «Єдінорог»
Рік видання: 2000
Кількість сторінок: 576 с.
Український словник для англомовних українців США, Канади та Австралії. Новий англо-український та українсько-англійський словник містить у собі близько 60 000 слів. Він розрахований на учнів, студентів, вчителів, аспірантів та наукових працівників. У словнику вміщено найуживанішу лексику сучасної української та англійської мов загальнолітературного і розмовного характеру. Видання доповнене словником усталених словосполучень англійської мови.

Ukrainian dictionary for English-speaking Ukrainians in the USA, Canada and Australia. The new English-Ukrainian and Ukrainian-English dictionaries contain about 60,000 words. It is designed for pupils, students, teachers, graduate students and researchers. The dictionary contains the most commonly used vocabulary of modern Ukrainian and English languages of general literary and colloquial nature. The publication is supplemented by a dictionary of established English phrases. ... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 60 | Додав: tiesto | Дата: 30.11.2020 | Коментарі (0)

Автор: Балла М. І.
Україномовна назва: Англо-український словник. 120 000 слів
Місце видання: Київ
Видавництво: Освіта
Кількість сторінок: Том 1 - 751 с., Том 2 - 711 с.
Український словник для англомовних українців США, Канади та Австралії. Видання "Англо-українського словника" охоплює близько 120 000 англійських слів, для позначення вимови яких використано міжнародні знаки фонетичної транскрипції. Усі українські слова-переклади подано з наголосом.
Переклади англійських слів з кількома значеннями часто супроводжуються поясненнями. У багатьх випадках для кращого розуміння значень англійських слів наведено приклади вживання їх у контексті.
У словнику подано вживання англійських дієслів з прийменниками та прислівниками, а також фразеологічні звороти, прислів'я і приказки.
Словник призначений для фахівців англійської мови, але може стати у пригоді всім, хто вивчає англійську мову, перекладає з англійської на українську, а також тим, хто вивчає українську мову в англомовних країнах.

Ukrainian dictionary for English-speaking Ukrainians in the USA, Canada and Australia. The publication of the English-Ukrainian Dictionary covers about 120,000 English words, the pronunciation of which uses international phonetic transcription marks. All Ukrainian words-translations are given with emphasis.
Translations of English words with several meanings are often accompanied by explanations. In many cases, examples of their use in context are given to better understand the meanings of English words.
The dictionary contains the use of English verbs with prepositions and adverbs, as well as phraseological inflections, proverbs and sayings.
The dictionary is intended for English language specialists, but can be useful for anyone who studies English, translates from English to Ukrainian, as well as for those who study Ukrainian in English-speaking countries.
... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 68 | Додав: tiesto | Дата: 30.11.2020 | Коментарі (0)