Автор: Гринчишин Г.Д., Єдлінська У.Я., Карпова В.Л. та ін.
Місце видання: Київ
Видавництво: Наукова думка
Формат: DJVU
Кількість сторінок: Том 1 - 631, Том 2 - 592
Мова: українська
Опис:
Словник староукраїнської мови реєструє актову лексику першого етапу середнього періоду історії української писемної мови. У словнику подається максимально повний виклад усіх наявних значень, семантичних відтінків, словосполучень з докладною розробкою статей службових слів за всіма їх синтаксичними функціями. Вперше в лексикографічній практиці із зазначенням фонетичної і графічної варіативності слів. Запроваджується цифрова статистика значень, семантичних відтінків і функцій засвідчених у пам’ятках 14 – 15 ст. слів, а також усіх наявних фонетичних і графічних варіантів у формах з різними деформаціями включно. Словник є також базою для етимологічних досліджень, для порівняльного вивчення слов’янських мов та їх взаємодії з іншими мовами. ... Читати далі »
Категорія: Книги на староукраїнській мові | Переглядів: 382 | Додав: tiesto | Дата: 28.08.2018 | Коментарі (0)

Місце видання: Косів
Видавництво: Писаний Камінь
Рік видання: 2012
Кількість сторінок: 154.
Опис:
В основу словника покладено понад 1700 слів, які широко вживаються у селі Старих Кутах Косівського району Івано-Франківської області та загалом у Карпатському регіоні, але часом залишаються маловідомими і незрозумілими для жителів інших регіонів України. Дається пояснення слів, їхні іншомовні аналоги, які мають спільне звучання. Наводяться загальні характеристики регіону та найважливіша довідкова інформація, яка стосується окремих слів. Наведено окремі публікації укладача у засобах масової інформації про повені та повенезахисні заходи на карпатських річках.
Для широкого кола читачів, жителів та туристів Карпатського краю, діаспори. Сприятиме поглибленню вивчення мови, пізнанню краю та розвитку туристично-рекреаційної галузі. ... Читати далі »
Категорія: Словники українських діалектів | Переглядів: 365 | Додав: tiesto | Дата: 28.08.2018 | Коментарі (0)

Місце видання: Луцьк
Видавництво: Вежа-Друк
Рік видання: 2013
Кількість сторінок: 476 с.
У словнику подано оригінальний західнополіський фразеологічний матеріал  (фраземи, частково прислів’я та приказки), зафіксований на території Волинської й Рівненської областей.

     Словник диференційовано  на  дві  частини:  в  одній уміщено  словникові  статті за ключовим словом, а в іншій ‒ класифікацію фразеологізмів за  ідеографічним описом («Загальні  зовнішні ознаки  людини», «Частини тіла чоловіків і жінок», «Специфічні жіночі ознаки», «Родинні стосунки», «Інтелект людини», «Мовлення», «Психоемоційні стани» й ін.). Для дослідження ідеографічного опису людини та її  діяльності використано протиставний аналіз фразеосемантичних рядів, наприклад: «Балакуча людина» ↔ &laqu ... Читати далі »

Категорія: Словники українських діалектів | Переглядів: 325 | Додав: tiesto | Дата: 28.08.2018 | Коментарі (0)

Місце видання: Львів
Видавництво: Інститут українознавства ім. І. Крип‘якевича НАН України,
Рік видання: 2008.
Кількість сторінок: 224 с.
Опис:
Словник містить близько 7 тисяч діалектизмів та репрезентує мовлення мешканців сіл Вижній Березів, Середній Березів, Нижній Березів та Баня-Березів Косівського району Івано-Франківської області. Як ілюстрації до словникових статей використано і зразки живого мовлення, і березівські співанки. У додатку подано чоловічі й жіночі імена та прізвиська корінних мешканців, а також місцеві географічні назви. Для мовознавців, етнографів, фольклористів, усіх хто цікавиться народним словом та культурою. ... Читати далі »
Категорія: Словники українських діалектів | Переглядів: 328 | Додав: tiesto | Дата: 28.08.2018 | Коментарі (0)

Автор: Сагаровський А.А.
Навчально-методичні матеріали для студентів філологічного факультету. — Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна,
Рік видання: 2005
Кількість сторінок: 58
Опис:
У роботі подані матеріали до Діалектного словника Центральної Слобожанщини, схарактеризовано його реєстр, джерела говіркових матеріалів,структуру  словникової статті. Говіркове слово, і це аксіоматично, є інформативним, показовим, уміщує величезний пізнавальний матеріал, необхідний гуманітарному загалові.
Робота становить собою підбірку матеріалів, які мають допомогти студентові засвоїти курс Українська діалектологія і сприяти успішній діалектологічній практиці. Розробка містить цінні й рідкісні щодо фактів розділи: "Доробок учених Харківського університету у галузі діалектології", "Фрагмент діалектного словника Центральної Слобожанщини (Харківщини)", "Тематика можливих курсових, бакалаврських і магістерських робіт із діалектології" та "Важливіші праці із діалектології" тощо. ... Читати далі »

Категорія: Словники українських діалектів | Переглядів: 292 | Додав: tiesto | Дата: 28.08.2018 | Коментарі (0)

Автори: Ужченко В., Ужченко Д.

Словник уміщує фразеологію, записану на території українського Донбасу (Луганська та Донецька області). У ньому розкривається значення фразеологізмів, дається їхня стилістична характеристика. Усі вислови паспортизуються і за потреби ілюструються контекстами (найчастіше – реченнями). Широко подаються історичні, етимологічні та культурно-національні коментарі. Характер словника – науковий, диференційний.

       Фразеологічні одиниці подаються у вихідних формах. Структура статті включає: 1) реєстрову одиницю, 2) елементи граматичної та стилістичної характеристики, 3) словникову дефініцію, 4) при потребі – ілюстративну частину, найчастіше окреме речення, яке паспортизується літерним скорочення населеного пункту, де воно записане, 5) перелік пунктів (у скороченому запису), де побутує названий вислів, 6)  історико-етимологічну довідку, образну характеристику, тлумачення ключових (маловживаних) слів, певні елементи  етнокультурної конотації.

      Словник містить 8112 фразеологізмів. Праця  пережила 6 видань, перероблених та доповнених, що свідчить про її значущість. ... Читати далі »

Категорія: Словники українських діалектів | Переглядів: 488 | Додав: tiesto | Дата: 28.08.2018 | Коментарі (0)

Жанр: Словник української мови.

Призначено: Для аспірантів, викладачів, спеціалістів з української мови. Для дослідників творчості Лесі Українки.

Обсяг: 40 цифрових аркушів

Словник Лесі Українки вперше в історії складено у 2009 році. Він включає всі слова і словоформи, які зустрічаються у всіх писаннях (творах, фольклорних записах, листах) Лесі Українки. Всього словник містить 127 118 слів.

Словник виконано у двох форматах – у вигляді текстового файлу та у вигляді бази даних MS Access 2000 (яка, безумовно, зручніша для аналізу матеріалів). В обох форматах використано unicode кодування; практично це означає, що всі слова з діакритичними знаками з усіх численних європейських мов, якими писала Леся Українка, відтворюються орфографічно коректно.  ... Читати далі »

Категорія: Словники українських діалектів | Переглядів: 331 | Додав: tiesto | Дата: 28.08.2018 | Коментарі (0)

Назва: Словник мови Шевченка (У 2т.) / Словарь языка Шевченко
Автор: Т. К. Черторизька, В. Г. Мариниченко, Л. О. Родніна
Видавництво: Наукова думка
Рік: 1964
Формат: pdf
Мова: українська / украинский
Сторінок: 505 + 507
Розмір: 63 МБ
Опис:
Якщо подивитись оригінал Кобзаря 1840 року то в ньому майже кожне слово відрізняється від сучасної літературної української мови хочаб однією буквою. Тому, коли кажуть, що літературна мова = мові Шевченка - дуже лукавлять. Наша сучасна українська літературна мова - це радянська кабінетна штучна мова. А Шевченко писав живою народною українською мовою. Словник мови письменника — це праця особливого типу. Його значення не обмежується лише лінгвістичними інтересами. В своїй основі він може бути схарактеризований як довідник, що повинен задовольнити широкі запити філологічної науки. Не будучи енциклопедичним, Словник мови Шевченка перебуває й за межами вузько філологічних словників. Він подає загальні, науково-популярні відомості й матеріали і може бути використаний при розв’язанні різноманітних наукових та практичних завдань в усіх ділянках гуманітарної освіти. Тому Словник набуває великої ваги в розвитку української культури. Основне ж його завдання — полегшувати пізнання всієї творчої спадщини Шевченка. ... Читати далі »
Категорія: Словники українських діалектів | Переглядів: 345 | Додав: tiesto | Дата: 28.08.2018 | Коментарі (0)

Автори: Астаф'єва Марія Миколаївна і Воронич Ганна Василівна
Рік: 2014
Місто: Івано-Франківськ
Опис:
Словник презентує гуцульську говірку ХХ - початку ХХІ ст. У науковий обіг введено новий, великий за обсягом, поважний за змістом, фахово зібраний і належно проаналізований та лексикографічно оформлений лексичний матеріал, пов'язаний із широким колом понять традиційної матеріальної та духовної культури гуцулів. Перша книга Словника гуцульських говірок сіл Річка та Яворів Косівського району Івано-Франківської області містить близько 3500 реєстрових статей. В ілюстрованій частині Словника поряд із розлогими прикладами говіркового мовлення подано понад 700 сталих виразів і приказок та майже 150 фрагментів гуцульських народних співанок. Як додаток до Словника додано затранскрибовані тексти найрізноманітніших сюжетів із життя мешканців Річки та Яворова; фольклорних матеріалів, зокрема текст співанки про Довбуша, а також фотоілюстрації найважливіших реалій життя ... Читати далі »
Категорія: Словники українських діалектів | Переглядів: 338 | Додав: tiesto | Дата: 28.08.2018 | Коментарі (0)

Назва: Словник буковинських говірок
Автор: Н.В.Гуйванюк
Видавництво: Рута
Рік: 2005
Формат: djvu
Мова: українська
Кількість сторінок: 688
Розмір: 15 МБ
Опис:
"Словник буковинських говірок" містить 11 тисяч 816 діалектних слів, не враховуючи їх фонетичних варіантів. Це колективна багаторічна праця науковців і студентів філологічного факультету Чернівецького університету, до якого увійшли записи говіркового мовлення із 227 населених пунктів Чернівецької області. Видання може бути використане як надійне джерело мовознавчих та українознавчих студій студентами філологічних спеціальностей, науковцями, вчителями, журналістами, письменниками і взагалі всіма тими, кого цікавить живе, безсмертне, самобутнє народне слово. ... Читати далі »
Категорія: Словники українських діалектів | Переглядів: 497 | Додав: tiesto | Дата: 28.08.2018 | Коментарі (0)

Місто: Legnica – Wrocław
Рік видання: 2001
Кількість сторінок: 460 c.
Опис:
Матеріали для словника. При збиранні лексичного матеріалу для лемківського словника, автор користувався різними джерелами усного і письмового походження. Записував те, шо сам знав і чув в щоденній розмові з представниками різних груп українського лемківського населення з різних місцевостей Лемківщини, а також використав різні збірки пісень та інші роботи, в яких зустрічав лемківські слова. ... Читати далі »
Категорія: Словники українських діалектів | Переглядів: 469 | Додав: tiesto | Дата: 28.08.2018 | Коментарі (0)

Автор: Гриценко П. та ін.
Видавництво: Довіра
Формат: pdf
Кількість сторінок: 271
Мова: українська
Опис:
У книзі подано нариси про словозміну, синтаксис, лексику та семантику говірок Чорнобильської зони та суміжних ареалів. Нариси розширюють відому дотепер інформацію про поліські діалекти, що належать до архаїчних діалектних типів Славії, сприяють формуванню чорнобильського мовно-інформаційного фонду. Полісся - то прабатьківщина всіх слов’ян. Поліські говірки зберегли давню праслов’янську лексику.
Праця буде корисною україністам, славістам, зокрема мовознавцям, етнологам, історикам. ... Читати далі »
Категорія: Словники українських діалектів | Переглядів: 327 | Додав: tiesto | Дата: 28.08.2018 | Коментарі (0)

Місто: Київ
Видавництво: Наукова думка
Рік видання: 1984.
Частина 1: А-Н. - 495 с.
Частина 2: О-Я - 517 с.
Опис:
Словник фіксує лексику одного з найдавніших говорів української мови, яскраво відображеного в творах української художньої літератури. Лексика локалізується в фонетичних, словотвірних, граматичних, акцентуаційних і фразеологічних варіантах. Укладений на матеріалах діалектологічних еспедицій та на базі різноманітних етнографічних джерел 19-20 ст. ... Читати далі »
Категорія: Словники українських діалектів | Переглядів: 1411 | Додав: tiesto | Дата: 28.08.2018 | Коментарі (0)

Автори: Наталя Хобзей, Ксеня Сімович, Тетяна Ястремська, Ганна Дидик-Меуш
Назва: Лексикон львівський: поважно і на жарт
Місто: Львів
Видавництво: Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України
Рік: 2009
Кількість сторінок: 672 с.
Опис:
Словник львівської ґвари (львівської говірки). Мета цієї праці — фіксація особливостей мовлення Львова ХХ століття. Джерелами стали власні спостереження авторок за мовленням мешканців рідного міста, а також художня та мемуарна література авторів-львів'ян. Особливість книжки у тому, що подано не тільки тлумачення багатьох, часто призабутих слів, словосполучень, фразеологізмів, прислів'їв та приказок (понад 12 тис. одиниць), а й розлогі цитати про львівські традиції та звичаї, історичні події тощо. ... Читати далі »
Категорія: Словники українських діалектів | Переглядів: 395 | Додав: tiesto | Дата: 28.08.2018 | Коментарі (0)

Автори: Назарук Ю., Ерде Г., Борковський А.
Назва: Ґвара. Автентична Львівська Абетка
Місто: Івано-Франківськ
Видавництво: "Лілея-НВ"
Рік: 2011
Кількість сторінок: 76 с.
Опис:
Словник львівської ґвари (львівської говірки). Легіони вчительок української мови сумлінно втовкмачують львівським діткам у голови, «як то всьо має називатися і писатися правильно». Комп'ютерні програми з українського правопису скаженіють, на свій розсуд виправляючи слівця львівського балаку. Але дітки, як не вдома, то на перекурі попід школою чи на самогонній дискотеці у Радехові, багатіють іншими вербальними формулами і самі собі творять лінгвістичну норму. Завдяки цьому львівська ґвара, хоч і не досить вписана у формат, живіша від полтавської матриці укрмови, і ніц їй не бракує. ... Читати далі »
Категорія: Словники українських діалектів | Переглядів: 397 | Додав: tiesto | Дата: 28.08.2018 | Коментарі (0)

Автор: Москаленко А.А.
Місце видання: Одеса.
Рік видання: 1958
Кількість сторінок: 76 с.
Опис:
Словник південноукраїнського / степового говору діалекту української мови.
Всього в «Словнику діалектизмів. » подано 1713 реєстрових слова.
«Словник діалектизмів українських говірок Одеської області» є однією з перших спроб подати матеріали до історії словникового складу української мови. Одночасно «Словник діалектизмів українських говірок Одеської області» може допомогти повніше схарактеризувати не тільки стан українських говірок Одещини в минулому і тепер, а і стан інших українських діалектів. Може стати у пригоді «Словник діалектизмів. » і історикам місцевого краю та етнографам. ... Читати далі »
Категорія: Словники українських діалектів | Переглядів: 565 | Додав: tiesto | Дата: 28.08.2018 | Коментарі (0)

Автор: Матвіяс І.Г.
Місце видання: Київ
Видавництво: Наукова думка
Формат: djvu
Кількість сторінок: 169
Мова: українська
Опис:
У монографії характеризуються форми вияву української загальнонародної мови — літературна мова і народні говори. Висвітлюється походження української мови, визначаються територіальні і соціальні говори на Україні, розглядається питання діалектного членування української мови, викладається історія і з'ясовується характер українських наріч і говорів, визначається зв'язок народних говорів з літературною мовою давньоруського і староукраїнського періодів, описується відношення народних говорів до нової української літературної мови. Для лінгвістів-дослідників, викладачів вузів, студентів, учителів і всіх тих, хто цікавиться сучасним станом й історією розвитку української мови. ... Читати далі »
Категорія: Словники українських діалектів | Переглядів: 360 | Додав: tiesto | Дата: 28.08.2018 | Коментарі (0)

Автор: П. С. Лисенко
Видавництво: "Наукова Думка"
Рік видання: 1974
Формат: DJVU
Кількість сторінок: 260
Мова: українська
Опис:
Дослідження лексики поліських говорів становить особливу цінність для осмислення історії українського народу та його мови. Це незамінний матеріал для дослідників фольклору та етнографії. До Словника, крім виразно діалектної лексики, включені також деякі олова загальнонародної розмовної мови, що мають цікаві семантичні, граматичні та акцентологічні особливості.

Словник розрахований на мовознавців, істориків, фольклористів, етнографів, вчителів, викладачів та студентів відповідного фаху, аматорів історії української мови. ... Читати далі »

Категорія: Словники українських діалектів | Переглядів: 887 | Додав: tiesto | Дата: 28.08.2018 | Коментарі (0)

Автор: Михайло Лесів
Видавництво: Варшава: "Український архів", 1997
Формат: djvu
Кількість сторінок: 492
Мова: українська
Опис:
Це книга про слово, що віками на території Лемківщини, Бойківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя берегло українців від втрати тотожності, від загину.
Зміст книги:
1. Лемківські говірки.
2. Бойківські говірки.
3. Надсянські говірки.
4. Наддністрянські говірки.
5. Волинсько-холмські говірки.
6. Підляські говірки. ... Читати далі »
Категорія: Словники українських діалектів | Переглядів: 372 | Додав: tiesto | Дата: 28.08.2018 | Коментарі (0)

Місто: Львів
Видавництво: Наукове товариство імені Шевченка
Рік видання: 1902.
Кількість сторінок: 490 с.
Монографія містить багато не надто відомих сьогодні цікавих фактів про мову русинів заходу Галичини, котрих говір «значно и вибитно ріжнить ся від прочих говорів галицкоруских» (с.1). Автор відзначає, що багато примітних рис місцевого говору «тоті самі, що і у Лемаків угорских» (с.13), і захоплюється словником лемків, який «може збогатити також наш язик лїтературний, приспорюючи єму не один хороший і опредїльний (прецизний) вираз» (с.18). Зібрані автором дані відносяться до 1890–1900 років, але не втратили значення і в наш час. ... Читати далі »
Категорія: Словники українських діалектів | Переглядів: 423 | Додав: tiesto | Дата: 28.08.2018 | Коментарі (0)