« 1 2 3 4 ... 12 13 »
Місце видання: Київ
Видавництво: Кобза
Рік видання: 1994
Кількість сторінок: 152 с.
Самовчитель для українців, які володіють українською мовою і прагнуть поглибити свої знання мови. «Секрети української мови» — це популярна розповідь про самобутні риси української мови, великою мірою знівельовані під дією асиміляторських заходів. Автор розглядає усі сфери «мовного господарства», зачеплені ерозією: ортоепію, лексику, словотвір, правопис і частково граматику. Описано методи, застосовувані для упослідження українського слова. Наведено поради, як долати дискримінаційну спадщину минулого. Велику увагу приділено невикористаним можливостям українського словотвору Додано словнички репресованої та безпідставно занедбаної української лексики.
«Секрети української мови» розраховано на широке коло шанувальників рідного слова, від школярів до державних діячів. ... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 80 | Додав: tiesto | Дата: 22.05.2021 | Коментарі (0)

Автори: Гнатюк Л.П., Бас-Кононенко О.В.
Місце видання: Київ
Видавництво: Знання-Прес
Рік видання: 2006
Кількість сторінок: 266 с.
Посібник для україномовних українців, які прагнуть вдосконалити свої знання мови. У пропонованому посібнику послідовно висвітлено основні розділи курсу сучасної української мови. Його перевагою є системний виклад матеріалу, який органічно поєднується з практичними завданнями різноманітного характеру. Посібник містить численні схеми мовного аналізу, приклади, які не тільки полегшують засвоєння теорії, а й сприяють узагальненню і систематизації набутих у школі знань, глибшому розумінню внутрішніх закономірностей мови, спонукають читача до пошуку шляхів розв'язання поставлених творчих завдань. ... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 85 | Додав: tiesto | Дата: 22.05.2021 | Коментарі (0)

Автори: Косенко Н., Вакуленко Т.
Місце видання: Харків
Видавництво: Клуб сімейного дозвілля
Рік видання: 2007
Кількість сторінок: 241 с.
Посібник з української мови для російськомовних українців України, Росії, Казахстану, Білорусі, Молдови, Киргизстану, Узбекистану, Таджикистану, Туркменістану, Литви, Латвії, Естонії, Грузії, Азербайджану та Вірменії.
Пропонований посібник допоможе уникнути типових мовних помилок, навчить правильно говорити й писати українською, підкаже, яке саме слово чи сталий вислів доречно вжити в певній ситуації.
У розділі «Труднощі українського слововживання (антисуржик)» подано слова, лексичне значення яких часто плутають, а також лексеми, що вживаються неправильно І є русизмами. До пояснення наведено приклади (сталі вирази або речення), де правильно вжито відповідне слово або його форма. Для зручності користування і для швидшого знаходження потрібного слова у книжці подано алфавітний покажчик до цього розділу.
Відповіді на питання, як правильно перекласти українською прийменникові сполуки з російської мови, можна знайти у другому розділі. До деяких сполук у дужках курсивом дається застереження щодо неправильного перекладу. За тим самим принципом будується і розділ «Уживання сталих виразів в українській мові».
Але знання значення слова і його доречне вживання не завжди є запорукою правильного мовлення. Адже помилки можуть трапитися вже на етапі поєднання слів у речення: сміються наді мною, захворів грипом, дякуємо вас...
Часто у повсякденному житті, з екранів телевізорів та з радіо-ефіру можна почути: жалюзі, індустрія, оптовий, квартал, каталог, листопад, кажу... Аби запобігти прикрим випадкам неправильного наголошення слів, радимо прочитати розділ «Наголос у складних випадках».
Посібник розраховано на широке коло читачів: передусім на початківців, які роблять лише перші кроки на шляху опанування української мови, а також на шанувальників українського слова, тих, хто прагне досконало знати і правильно говорити рідною мовою.

Пособие по украинскому языку для русскоязычных украинцев Украины, России, Казахстана, Беларуси, Молдовы, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии, Азербайджана и Армении.
Предлагаемое пособие поможет избежать типичных речевых ошибок, научит правильно говорить и писать на украинском, подскажет, или само слово или устойчивое выражение уместно употребить в определенной ситуации.
В разделе «Трудности украинского слово употребления (Антисуржик)» подано слова, лексическое значение которых часто путают, а також лексемы, что употребляются неправильно и являются русизмами. Для объяснения приведите примеры (Устойчивые выражения или предложения), где правильно употребить соответствующее слово или его форму. Для удобства пользования и для быстрого нахождения нужного слова в книге представлены алфавитный указатель к этому разделу.
ОТВЕТЫ на вопросы, как правильно перевести на украинский сочетания слов русского языка, можно найти в другом разделе. К некоторым сочетаниям в скобках курсивом дается предостережение относительно неправильного перевода. По тому же принципу строится и раздел «употребление устойчивых выражений в украинском языке».
Но знание значения слова и его уместное употребления не всегда является залогом правильной речи. Ведь ошибки могут случиться уже на этапе сочетание слов в предложении: Смеются надо мной, заболел гриппом, спасибо вам ... 
Часто в повседневной жизней, с экранов телевизоров и из радио-эфира можно услышать: жалюзи, индустрия, оптовый, квартал, каталог, ноябрь, говорю ... Чтобы предотвратить  случаи неправильного ударения слов, советуем прочитать раздел «Ударение в сложных случаях».
Пособие рассчитано на широкий круг читателей: прежде всего на начинающих, которые делают лишь первые шаги на пути освоения украинского языка, а також поклонников украинского слова, тех, кто стремится в совершенстве знать и правильно говорить на родном языке. ... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 91 | Додав: tiesto | Дата: 12.05.2021 | Коментарі (0)

Автори: Архангельская А. М., Левченко Е. П., Мокиенко В. М.
Місце видання: Санкт Петербург
Видавництво: КАРО
Рік видання: 2017
Кількість сторінок: 336 с.
Посібник з української мови для російськомовних українців України, Росії, Казахстану, Білорусі, Молдови, Киргизстану, Узбекистану, Таджикистану, Туркменістану, Литви, Латвії, Естонії, Грузії, Азербайджану та Вірменії.
Пропонований навчальний посібник призначений для студентів, які вивчають українську мову в університетах, які бажають вивчити українську мову або вдосконалити вже наявні знання.
Книга складається з трьох розділів. У першому у формі таблиць і коментарів до них наводяться основні відомості з граматики української мови, до другого розділу включено 11 уроків, кожен з яких присвячений будь-якій розмовній темі. У третій розділ входить українсько-російський тематичний словник та тексти для самостійної роботи над кожною із запропонованих тем.

Пособие по украинскому языку для русскоязычных украинцев Украины, России, Казахстана, Беларуси, Молдовы, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии, Азербайджана и Армении.
Предлагаемое учебное пособие предназначено для студентов, изучающих украинский язык в университетах, желающих изучить украинский язык или усовершенствовать уже имеющиеся знания.
Книга состоит из трех разделов. В первом в форме таблиц и комментариев к ним приводятся основные сведения по грамматике украинского языка, во второй раздел включены 11 уроков, каждый из которых посвящен какой-либо разговорной теме. В третий раздел входит украинско-русский тематический словарь и тексты для самостоятельной работы над каждой из предложенных тем. ... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 67 | Додав: tiesto | Дата: 12.05.2021 | Коментарі (0)

Україномовна назва: Розмовник українсько-англійський
Місце видання: Донецьк
Видавництво: БАО
Рік видання: 2006
Кількість сторінок: 295 с.
Мова: українська, англійська
Український розмовник для англомовних українців США, Канади та Австралії. Розмовник уміщує необхідний для спілкування англійською мовою словниковий та фразеологічний запас. Розрахований на бізнесменів, туристів, а також громадян, які виїжджають на постійне проживання до англомовних країн.

Ukrainian phrasebook for English-speaking Ukrainians in the USA, Canada and Australia. The phrasebook contains the necessary vocabulary and phraseology for communication in English. Designed for businessmen, tourists and citizens leaving for permanent residence in English-speaking countries. ... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 77 | Додав: tiesto | Дата: 07.04.2021 | Коментарі (0)

Україномовна назва: Англійська мова. Українсько-англійський розмовник і словник
Місце видання: Харків
Видавництво: Фоліо
Рік видання: 2017
Кількість сторінок: 324 с.
Мова: українська, англійська
Аудіо: mp3.
Текст: PDF.
Український розмовник для англомовних українців США, Канади та Австралії. Книга містить також короткий українсько-англійський і англо-український словник.

Ukrainian phrasebook for English-speaking Ukrainians in the USA, Canada and Australia. The book also contains a short Ukrainian-English and English-Ukrainian dictionary. ... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 62 | Додав: tiesto | Дата: 19.03.2021 | Коментарі (0)

Україномовна назва: Українсько-англійський розмовник
Місце видання: Харків
Видавництво: Віват
Рік видання: 2020
Кількість сторінок: 226 с.
Мова: українська, англійська
Український розмовник для англомовних українців США, Канади та Австралії. У розмовнику вміщено найпопулярніші теми для розмови, й для орієнтування в незнайомому місці, найпотрібніші слова, фрази й діалоги на будь-який випадок. До всіх слів і фраз наведено переклад іноземною мовою, а також фонетичну транскрипцію, де іноземні звуки приблизно передано українськими літерами (транслітерацію), позначено наголоси. Додано також корисні поради щодо повсякденного спілкування за кордоном.

Ukrainian phrasebook for English-speaking Ukrainians in the USA, Canada and Australia. The phrasebook contains the most popular topics for conversation, and for orientation in an unfamiliar place, the most necessary words, phrases and dialogues for any occasion. All words and phrases are translated into English, as well as a phonetic transcription, where English sounds are roughly transmitted in Ukrainian letters (transliteration), accents are marked. Helpful tips for everyday communication abroad have also been added. ... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 129 | Додав: tiesto | Дата: 13.02.2021 | Коментарі (0)

Україномовна назва: Сучасний українсько-англійський розмовник
Місце видання: Тернопіль
Видавництво: Навчальна книга - Богдан
Рік видання: 2018
Кількість сторінок: 240 с.
Мова: українська, англійська
Український розмовник для англомовних українців США, Канади та Австралії. Посібник складається з шести частин. У першій частині доступно пояснюється фонетична транскрипція, оволодіння якою дасть змогу правильно говорити англійською мовою.
До другої частини входять найбільш уживані фрази, що зустрічаються у розмові на будь-яку тему.
Наступні розділи - тематичні розробки конкретних розмовних ситуацій. Широкий спектр запропонованої тут лексики дає можливість вибору найдоречніших у тій чи іншій ситуації мовних зворотів, що дозволить краще орієнтуватися в англомовному середовищі; збагатить словниковий запас учнів і студентів; допоможе учителеві зробити урок цікавим та інформативно насиченим.
Посібник стане у пригоді тим, хто їде за кордон, учням, студентам, вчителям, репетиторам і всім хто любить і вивчає англійську мову.

Ukrainian phrasebook for English-speaking Ukrainians in the USA, Canada and Australia. The manual consists of six parts. The first part provides an accessible explanation of phonetic transcription, mastering which will allow you to speak English correctly.
The second part includes the most commonly used phrases that occur in a conversation on any topic.
The following sections are thematic developments of specific conversational situations. The wide range of vocabulary offered here makes it possible to choose the most appropriate language phrases in a given situation, which will allow you to better navigate in the English-speaking environment; enrich the vocabulary of pupils and students; will help the teacher to make the lesson interesting and informative.
The manual will be useful for those who go abroad, pupils, students, teachers, tutors and everyone who loves and learns the Ukrainian language.
... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 94 | Додав: tiesto | Дата: 08.02.2021 | Коментарі (0)

Україномовна назва: Українсько-англійський розмовник. Американські слова та вирази
Місце видання: Львів
Видавництво: Аверс
Рік видання: 2017
Кількість сторінок: 354 с.
Мова: українська, англійська
Український розмовник для англомовних українців США, Канади та Австралії. Англійська мова крім Великобританії та США активно використовується ще в понад 30 країнах світу. В більшості з яких має статус другої державної мови.
Розмовник містить необхідні слова та вирази, які допоможуть людині, що не знає або погано знає англійську мову, у спілкуванні. Розмовник містить також деякі слова та вирази, поширені в США (в тому числі сленг), які не вживаються в традиційній англійській мові.
Для зручності в розмовнику подано транскрипцію англійських слів українськими буквами. Перед відповідними розділами вміщено короткі відомості про особливості способу життя, побуту, кухні, транспорту, тощо.
Наявність у розмовнику українсько-англійського та англо-українського словників робить його особливо зручним у щоденному користуванні.
Розмовник призначено для туристів, людей що їдуть до англомовних країн у відрядження, на роботу, в гості, а також для тих, хто вивчає англійську мову.

Ukrainian phrasebook for English-speaking Ukrainians in the USA, Canada and Australia. In addition to the United Kingdom and the United States, English is widely used in more than 30 countries. Most of them have the status of a second state language.
The phrasebook contains the necessary words and expressions that will help a person who does not know or does not know Ukrainian well in communication. The phrasebook also contains some words and expressions common in the United States (including slang) that are not used in traditional English.
For convenience, the phrasebook provides a transcription of English words in Ukrainian letters. The relevant sections are preceded by brief information about the peculiarities of lifestyle, life, cuisine, transport, etc.
The presence of Ukrainian-English and English-Ukrainian dictionaries in the phrasebook makes it especially convenient for everyday use.
The phrasebook is intended for tourists, people who go to Ukraine on business trips, to work, to visit, as well as for those who study the Ukrainian language.
... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 90 | Додав: tiesto | Дата: 07.02.2021 | Коментарі (0)

Україномовна назва: Англо-український розмовник
Місце видання: Київ
Видавництво: Арій
Рік видання: 2019
Кількість сторінок: 240 с.
Мова: українська, англійська
Український розмовник для англомовних українців США, Канади та Австралії. Якщо ви збираєтеся в туристичну або ділову поїздку до України, але не володієте українською мовою, то цей розмовник допоможе вам підтримати бесіду з носіями української мови. Безумовно, він не замінить професійного перекладача або навчання на курсах іноземної мови. Проте, якщо у вас немає часу або можливості вивчити українську мову, а поїздку вже заплановано, ця книга вам просто необхідна.
У виданні ви знайдете багато повсякденних фраз, починаючи від привітання і покупок у магазині та закінчуючи викликом лікаря. Завдяки транслітерації ви зможете вимовляти українські слова просто читаючи їх англійською мовою.

Ukrainian phrasebook for English-speaking Ukrainians in the USA, Canada and Australia. If you are going to visit Ukraine with the tourist or business trip, but do not speak Ukrainian our phrase-book will help you maintain a conversation with native people. Of course, it will not substitute a professional interpreter or learning a foreign language in special couses. However if you do not have time or opportunity to study the Ukrainian language, and the trip is already planned our  English-Ukrainian phrase-book is must for traveller.
You can study a lot of everyday phrases, starting for simple greetings, shopping in the store and ending with a call for the emergency aid. The book uses transliteration so you will be able to pronounce Ukrainian words just reading them in English.
... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 97 | Додав: tiesto | Дата: 07.02.2021 | Коментарі (0)