« 1 2 ... 10 11 12 13 »
Автори: Захарійчук М. Д., Мовчун А. І.
Місце видання: Київ
Видавництво: Грамота
Рік видання: 2015
Кількість сторінок: 191 с.
Підручник відповідає вимогам Державного стандарту початкової освіти та програмі з української мови, ураховує її змістові лінії. Мовна теорія супроводжується відповідними правилами, висновками, таблицями та схемами. Використані текстоцентричні технології навчання дають змогу на основі тексту формувати в учнів мовну та мовленнєву компетентність. Уміщені художні тексти, фольклорні твори, переклади світової дитячої класики сприятимуть розвитку духовно­моральних якостей учнів, їхньої емоційної та естетичної чутливості. Видання призначене для учнів 4 класу, учителів, методистів і батьків. ... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 239 | Додав: tiesto | Дата: 10.06.2019 | Коментарі (0)

Автори: Вашуленко М. С., Дубовик С. Г., Мельничайко О. І.
Місце видання: Київ
Видавництво: Видавничий дім «Освіта»
Рік видання: 2015
Кількість сторінок: 191 с.
Структура і зміст підручника спрямовані на формування в дітей активного словникового запасу, розвиток мовлення, удосконалення правописних умінь і навичок. Навчальний матеріал подано за принципом доступності, наочності. Передбачено індивідуальну діяльність і колективну роботу в парах, у групах. Творчі завдання, інтерактивні вправи, ілюстративний матеріал, що відповідає сучасним зацікавленням четверокласників, сприятимуть зацікавленню учнів українською мовою. ... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 260 | Додав: tiesto | Дата: 10.06.2019 | Коментарі (0)

Автори: Варзацька Л. О., Зроль Г. Є., Шильцова Л. М.
Місце видання: Тернопіль
Видавництво: «Навчальна книга — Богдан»
Рік видання: 2015
Кількість сторінок: 208 с.
Підручник створено відповідно до навчальної програми з Української мови 4 класу
загальноосвітніх навчальних закладів. Рекомендовано міністерством освіти і науки молоді та спорту України. ... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 320 | Додав: tiesto | Дата: 10.06.2019 | Коментарі (0)

Місце видання: Київ
Видавництво: Либідь
Рік видання: 2009
Кількість сторінок: 368 с.
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України.
Посібник є практичним доповненням до підручника І.П.Ющука "Українська мова" і повністю повторює його структуру. До кожної теми дається щонайменше дві вправи: перша має на меті практично поглибити й закріпити теоретичні положення підручника; друга, яка містить тексти, насичені певними мовними явищами, призначена для розвитку мовлення. До вправ для самоконтролю подано ключі або відповіді наприкінці посібника, що забеспечує самоперевірку правильності виконаних завдань. Для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути корисний для тих, хто самостійно поглиблює свої знання з української мови. ... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 691 | Додав: tiesto | Дата: 10.06.2019 | Коментарі (0)

4-те видання
Місце видання: Київ
Видавництво: Освіта
Рік видання: 2000
Кількість сторінок: 254 с.
Допущено Міністерством освіти України.
Посібник оптимально поєднує теоретичні положения й практичні завдания, що сприяє вдосконаленню правописних навичок учнів. Ілюстративно-текстовий матеріал характеризується пізнавальністю, виховною и естетичною функціями слова.
Посібник може бути використаний учителем для організації індивідуальної та групової роботи як на уроках, так і вдома, а також для самостійної роботи учнів старших класів, абітурієнтів, студентів. ... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 975 | Додав: tiesto | Дата: 10.06.2019 | Коментарі (0)

Рік видання: 2019
Кількість сторінок: 282 с.
У новій редакції “Українського правопису”, який почав діяти з 3 червня 2019 року, передбачено низку суттєвих змін. Так, змінилися правила написання окремих слів (проєкт, віцепрезидент тощо), а в інших передбачена можливість паралельного використання двох форм (аудиторія і авдиторія, ірій та ирій).

За правописом 2019 року ми пишемо:

  • Звук [j] звичайно передаємо відповідно до вимови іншомовного слова буквою й, а в складі звукосполучень [je], [ji], [ju], [ja] – буквами є, ї, ю, я: буєр, конвеєр, плеєр, флаєр, лояльний, параноя, саквояж, секвоя, фаянс, феєрверк, ін’єкція, проєкт, проєкція, суб’єкт, траєкторія, фоє, єті, Соєр тощо;
  • Буквосполучення ck, яке в англійській, німецькій, шведській і деяких інших мовах передає звук [k], відтворюємо українською літерою к без подвоєння: Дікенс, Дікінсон, Джексон, Текерей, Бекі;
  • Разом пишемо слова з першим іншомовним компонентом, який визначає кількісний вияв чого-небудь: архі-, архи-, бліц-, гіпер-, екстра-, макро-, максі-, міді-, мікро-, міні-, мульти-, нано-, полі-, преміум-, супер-, топ-, ультра-, флеш-: архіскладний, гіпермаркет, екстраклас.
  • Також разом пишемо слова з першим іншомовним компонентом анти-, контр-, віце-, екс-, лейб-, обер-, штабс-, унтер-: антивірус, контрудар, віцепрем’єр;
  • Змінюється правило написання слів із пів. Відтепер невідмінюваний числівник пів зі значенням “половина” вживається з наступним іменником окремо: пів хвилини, пів яблука, пів Києва;
  • Прикметникове закінчення російських прізвищ -ой передаватиметься через -ий: Донський, Крутий, Луговський. Винятком є лише прізвище Толстой;
  • Слово “священник” тепер пишеться із подвоєнням приголосної -н- внаслідок збігу, як і в словах письменник, годинник, осінній тощо;
  • Складноскорочені слова (мішані та складові абревіатури) й похідні від них пишемо разом: Святвечір, адмінресурс, Міносвіти;
  • З великої букви пишемо назви товарних знаків і марок виробів, проте використовуємо малу літеру за використання слова як загальної назви, наприклад, їздити на “старих “жигулях” чи “новому “фольксвагені”. ... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 452 | Додав: tiesto | Дата: 10.06.2019 | Коментарі (0)

Повна назва: Українська мова. Навчальний посібник
Місце видання: Суми : Видавництво , 2004. - 170 с.
Видавництво: СумДУ
Рік видання: 2004
Кількість сторінок: 170 с.
Навчальний посібник для студентів усіх спеціальностей та всіх форм навчання з дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" ... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 287 | Додав: tiesto | Дата: 10.06.2019 | Коментарі (0)

Місце видання: Харків
Видавництво: Весна
Рік видання: 2010
Кількість сторінок: 432 с.
Підготовка до ЗНО.
Структура і зміст посібника повною мірою відповідають вимогам чинної навчальної програми для основної та старшої (академічний і профільний рівні) школи.
Пропонований практичний довідник надасть можливість узагальнити, систематизувати та самостійно перевірити знання правил українського правопису, а також допоможе долучитися до активної самостійної роботи та підготуватися до тематичних і підсумкових атестацій, зовнішнього оцінювання й вступу до вищого навчального закладу.
Поряд із теоретичним матеріалом у посібнику також подані й практичні завдання для вироблення й закріплення навичок грамотного письма, засвоєння складних випадків правопису.
Видання розраховане на старшокласників, абітурієнтів, а також студентів першого курсу та вчителів загальноосвітніх шкіл і викладачів вищих навчальних закладів. ... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 441 | Додав: tiesto | Дата: 05.06.2019 | Коментарі (0)

Автори: Олефіренко О.М., Сагайдачна Г.А., за ред. члена-кореспондента НАН України, проф. І.Р. Вихованця
Місце видання: Київ
Видавництво: Діал
Рік видання: 2006
Кількість сторінок: 120 с.
Пропонований стислий довідник укладений учителями-практиками на основі українського правопису та посібників з української мови.
Висвітлено основні правила правопису, які потрібно засвоїти школярам та абітурієнтам відповідно до вимог, що їх ставлять вищі навчальні заклади України.
Довідник рекомендуємо старшокласникам та абітурієнтам. Видання також буде корисне всім, хто прагне опанувати правописні норми сучасної української літературної мови. ... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 219 | Додав: tiesto | Дата: 05.06.2019 | Коментарі (0)

Місце видання: Київ
Видавництво: Вища школа
Рік видання: 2011
Кількість сторінок: 158 с.
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів І-II рівнів акредитації. 
Розглянуто найважливіші розділи української мови: фонетику й орфоепію, орфографію, лексику і фразеологію, словотвір, морфологію і синтаксис, пунктуацію, практичну стилістику. Посібник має допомогти у зміцненні теоретичних знань і практичних навичок з української мови, набутих учнями в школі, збагатити їхній словниковий запас, підвищити мовну культуру. ... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 414 | Додав: tiesto | Дата: 05.06.2019 | Коментарі (0)