« 1 2 ... 11 12 13
Автори: Коцюбинська Н. М., Коцюбинська А. І.
Місце видання: Харків
Видавництво: Видавнича група "Академія"
Рік видання: 2001
Кількість сторінок: 64 с.
До посібника ввійшли основні правила української орфографії і пуктуації. Вони відібрані з урахуванням частоти помилок, що припускаються на письмі. Посібник складено на основі "Українського правопису"(К.: Наукова думка, 2000).
Посібник розрахований на учнів старших класів середніх шкіл, абітурієнтів, студентів, а також усіх, хто вдосконалює знання з української мови.
Посібник поданий у таблицях, що сприяє кращому запам'ятовуванню і розумінню. ... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 354 | Додав: tiesto | Дата: 04.06.2019 | Коментарі (0)

Повна назва: Українська без помилок. Говоримо і пишемо правильно. Сучасний довідник
Місце видання: Харків
Видавництво: Книжковий клуб "Клуб сімейного дозвілля"
Рік видання: 2015
Кількість сторінок: 512 с.
Ефективна методика допоможе без тривалих виснажливих занять виробити і закріпити навички грамотного письма та мовлення відповідно до новітніх норм. У доступній і зрозумілій формі подано теоретичні відомості з прикладами, цікавими коментарями та великою кількістю практичних завдань і різноманітних тестів для перевірки та закріплення вивченого матеріалу. Довідник стане корисним при підготовці до випускних і вступних іспитів, а також у повсякденному житті. ... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 304 | Додав: tiesto | Дата: 04.06.2019 | Коментарі (0)

Автори: Косенко Н. Я., Вакуленко Т. М.
Місце видання: Харків
Видавництво: Книжковий клуб "Клуб сімейного дозвілля"
Рік видання: 2007
Кількість сторінок: 240 с.
Пропонований посібник допоможе уникнути типових мовних помилок, навчить правильно говорити й писати українською, підкаже, яке саме слово чи сталий вислів доречно вжити в певній ситуації.
У розділі «Труднощі українського слововживання (антисуржик)» подано слова, лексичне значення яких часто плутають, а також лексеми, що вживаються неправильно І є русизмами. До пояснення наведено приклади (сталі вирази або речення), де правильно вжито відповідне слово або його форма. Для зручності користування і для швидшого знаходження потрібного слова у книжці подано алфавітний покажчик до цього розділу.
Відповіді на питання, як правильно перекласти українською прийменникові сполуки з російської мови, можна знайти у другому розділі. До деяких сполук у дужках курсивом дається застереження щодо неправильного перекладу. За тим самим принципом будується і розділ «Уживання сталих виразів в українській мові».
Але знання значення слова і його доречне вживання не завжди є запорукою правильного мовлення. Адже помилки можуть трапитися вже на етапі поєднання слів у речення: сміються наді мною, захворів грипом, дякуємо вас... Інформація про керування залежними словами міститься у розділі «Правильне поєднання слів».
Часто у повсякденному житті, з екранів телевізорів та з радіо-ефіру можна почути: жалюзі, індустрія, оптовий, квартал, каталог, листопад, кажу... Аби запобігти прикрим випадкам неправильного наголошення слів, радимо прочитати розділ «Наголос у складних випадках».
Посібник розраховано на широке коло читачів: передусім на початківців, які роблять лише перші кроки на шляху опанування української мови, а також на шанувальників українського слова, тих, хто прагне досконало знати і правильно говорити рідною мовою. ... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 223 | Додав: tiesto | Дата: 03.06.2019 | Коментарі (0)

Автори: Кононенко П. П., Кадомцева Л. О., Мацько Л. І.
Місце видання: Київ
Видавництво: Либідь
Рік видання: 1992
Кількість сторінок: 224 с.
Мета посібника, який містить виклад теоретичних положень шкільного курсу української мови, контрольно-тренувальні вправи та завдання, схеми і зразки всіх розборів, поради щодо мовної структури та оформлення творів і словник-довідник основних мовних понять та термінів, — допомогти абітурієнтам у самопідготовці до вступних іспитів з української мови.
Для вступників до вищих навчальних закладів. ... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 222 | Додав: tiesto | Дата: 03.06.2019 | Коментарі (0)

Місце видання: Харків
Видавництво: Видавничий дім "Школа"
Рік видання: 2006
Кількість сторінок: 496 с.
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України.
Довідник є найновішим і найповнішим функціональним виданням такого роду. Розгляд змін у правописі, що сталися, відбуваються або очікуються, супроводжується науковим обґрунтуванням і коротким історичним коментарем.
У довіднику подано різні граматичні теми, лексичні узгодження, уживання літери ґ як у загальних, так і у власних назвах; наведено паралельні форми вживання фразеологізмів, сталих виразів з огляду на їх російські аналоги. Доречними є додатки: нормативні скорочення, імена по батькові, словнички типових мовних зворотів тощо.
Довідник розраховано на всіх, не байдужих до своєї грамотності. ... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 428 | Додав: tiesto | Дата: 03.06.2019 | Коментарі (0)

Місце видання: Київ
Видавництво: Центр учбової літератури
Рік видання: 2010
Кількість сторінок: 160 с.
У навчальному посібнику у зручній і доступній формі розглядаються питання основних розділів української мови – лексикології, фразеології, орфоепії, орфографії і пунктуації. Наведено різноманітні схеми, таблиці, приклади перекладу з російської мови на українську найуживаніших слів і словосполучень. Для глибокого засвоєння теоретичного матеріалу подано тексти диктантів і варіанти тестів для самоконтролю. Міститься опис синтаксичних особливостей побудови словосполучень і речень. Окремі розділи присвячені проблемам формування одиниць зв’язного мовлення та основам пунктуації. Посібник розрахований на слухачів, студентів, державних службовців, ділових осіб, усіх, хто цікавиться проблемами української мови та бажає підвищити рівень мовної культури. ... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 301 | Додав: tiesto | Дата: 03.06.2019 | Коментарі (0)

Автори: Н. Я. Дзюбишина-Мельник, Н. С. Дужик, С. Я. Єрмоленко, К. В. Ленець
Місце видання: Київ
Видавництво: Довіра
Рік видання: 2000
Кількість сторінок: 169 с.
У посібнику вміщено практичний матеріал із складних випадків сучасної літературної норми — труднощі вибору слів, утворення граматичних форм, наголошування. Читачі дізнаються про значення й правильне вживання деяких слів, скористаються російсько-українським словничком поширених мовних зворотів. Призначений для широкого кола читачів. ... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 666 | Додав: tiesto | Дата: 03.06.2019 | Коментарі (0)

Місце видання: Київ
Видавництво: Видавничий центр «Просвіта»
Рік видання: 2003
Кількість сторінок: 158 с.
Довідник з українського слововживання “Неправильно-правильно”, що його вдало підготувала Марія Волощак, цінне з кількох поглядів. По-перше - вдала спроба аналізу газетних, технічних, рекламних текстів через призму національної ідентифікації. По-друге, авторка намагається “виловити”  скальковані з казенної “міжнародної”  лексики словосполучення, окремі слова і знайти їм український відповідник. Марія Волощак пропонує власне тлумачення правок, тому чимало з них відрізняється оригінальністю і розширює межі усталених схем.
Практичний посібник знадобиться практикам і теоретикам журналістики,політологам, учителям, працівникам культури та ін. ... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 592 | Додав: tiesto | Дата: 03.06.2019 | Коментарі (0)

1-10 11-20 ... 101-110 111-120 121-128