Автори: Косенко Н., Вакуленко Т.
Місце видання: Харків
Видавництво: Клуб сімейного дозвілля
Рік видання: 2007
Кількість сторінок: 241 с.
Посібник з української мови для російськомовних українців України, Росії, Казахстану, Білорусі, Молдови, Киргизстану, Узбекистану, Таджикистану, Туркменістану, Литви, Латвії, Естонії, Грузії, Азербайджану та Вірменії.
Пропонований посібник допоможе уникнути типових мовних помилок, навчить правильно говорити й писати українською, підкаже, яке саме слово чи сталий вислів доречно вжити в певній ситуації.
У розділі «Труднощі українського слововживання (антисуржик)» подано слова, лексичне значення яких часто плутають, а також лексеми, що вживаються неправильно І є русизмами. До пояснення наведено приклади (сталі вирази або речення), де правильно вжито відповідне слово або його форма. Для зручності користування і для швидшого знаходження потрібного слова у книжці подано алфавітний покажчик до цього розділу.
Відповіді на питання, як правильно перекласти українською прийменникові сполуки з російської мови, можна знайти у другому розділі. До деяких сполук у дужках курсивом дається застереження щодо неправильного перекладу. За тим самим принципом будується і розділ «Уживання сталих виразів в українській мові».
Але знання значення слова і його доречне вживання не завжди є запорукою правильного мовлення. Адже помилки можуть трапитися вже на етапі поєднання слів у речення: сміються наді мною, захворів грипом, дякуємо вас...
Часто у повсякденному житті, з екранів телевізорів та з радіо-ефіру можна почути: жалюзі, індустрія, оптовий, квартал, каталог, листопад, кажу... Аби запобігти прикрим випадкам неправильного наголошення слів, радимо прочитати розділ «Наголос у складних випадках».
Посібник розраховано на широке коло читачів: передусім на початківців, які роблять лише перші кроки на шляху опанування української мови, а також на шанувальників українського слова, тих, хто прагне досконало знати і правильно говорити рідною мовою.

Пособие по украинскому языку для русскоязычных украинцев Украины, России, Казахстана, Беларуси, Молдовы, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии, Азербайджана и Армении.
Предлагаемое пособие поможет избежать типичных речевых ошибок, научит правильно говорить и писать на украинском, подскажет, или само слово или устойчивое выражение уместно употребить в определенной ситуации.
В разделе «Трудности украинского слово употребления (Антисуржик)» подано слова, лексическое значение которых часто путают, а також лексемы, что употребляются неправильно и являются русизмами. Для объяснения приведите примеры (Устойчивые выражения или предложения), где правильно употребить соответствующее слово или его форму. Для удобства пользования и для быстрого нахождения нужного слова в книге представлены алфавитный указатель к этому разделу.
ОТВЕТЫ на вопросы, как правильно перевести на украинский сочетания слов русского языка, можно найти в другом разделе. К некоторым сочетаниям в скобках курсивом дается предостережение относительно неправильного перевода. По тому же принципу строится и раздел «употребление устойчивых выражений в украинском языке».
Но знание значения слова и его уместное употребления не всегда является залогом правильной речи. Ведь ошибки могут случиться уже на этапе сочетание слов в предложении: Смеются надо мной, заболел гриппом, спасибо вам ... 
Часто в повседневной жизней, с экранов телевизоров и из радио-эфира можно услышать: жалюзи, индустрия, оптовый, квартал, каталог, ноябрь, говорю ... Чтобы предотвратить  случаи неправильного ударения слов, советуем прочитать раздел «Ударение в сложных случаях».
Пособие рассчитано на широкий круг читателей: прежде всего на начинающих, которые делают лишь первые шаги на пути освоения украинского языка, а також поклонников украинского слова, тех, кто стремится в совершенстве знать и правильно говорить на родном языке. ... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 91 | Додав: tiesto | Дата: 12.05.2021 | Коментарі (0)

Автори: Архангельская А. М., Левченко Е. П., Мокиенко В. М.
Місце видання: Санкт Петербург
Видавництво: КАРО
Рік видання: 2017
Кількість сторінок: 336 с.
Посібник з української мови для російськомовних українців України, Росії, Казахстану, Білорусі, Молдови, Киргизстану, Узбекистану, Таджикистану, Туркменістану, Литви, Латвії, Естонії, Грузії, Азербайджану та Вірменії.
Пропонований навчальний посібник призначений для студентів, які вивчають українську мову в університетах, які бажають вивчити українську мову або вдосконалити вже наявні знання.
Книга складається з трьох розділів. У першому у формі таблиць і коментарів до них наводяться основні відомості з граматики української мови, до другого розділу включено 11 уроків, кожен з яких присвячений будь-якій розмовній темі. У третій розділ входить українсько-російський тематичний словник та тексти для самостійної роботи над кожною із запропонованих тем.

Пособие по украинскому языку для русскоязычных украинцев Украины, России, Казахстана, Беларуси, Молдовы, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии, Азербайджана и Армении.
Предлагаемое учебное пособие предназначено для студентов, изучающих украинский язык в университетах, желающих изучить украинский язык или усовершенствовать уже имеющиеся знания.
Книга состоит из трех разделов. В первом в форме таблиц и комментариев к ним приводятся основные сведения по грамматике украинского языка, во второй раздел включены 11 уроков, каждый из которых посвящен какой-либо разговорной теме. В третий раздел входит украинско-русский тематический словарь и тексты для самостоятельной работы над каждой из предложенных тем. ... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 67 | Додав: tiesto | Дата: 12.05.2021 | Коментарі (0)